Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4357133
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โมเมนตัม (momentum) PDF พิมพ์
   คือ มวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วของวัตถุ เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เมตร/วินาที เช่นรถยนต์มีมวล 1,500 กิโลกรัม แล่นด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที จะมีโมเมนตัม = 1,500 x10 = 15,000 กิโลกรัม เมตร/วินาที
เมื่อวัตถุ 2 ชิ้นชนกันก็จะเกิดการถ่ายเทแรงที่เท่ากันและตรงกันข้ามจากวัตถุทั้งสองให้แก่กัน วัตถุชิ้นหนึ่งอาจได้รับโมเมนตัมเท่ากับที่วัตถุอีกชิ้นหนึ่งต้องเสียโมเมนตัมไป แต่โมเมนตัมโดยรวมทั้งคู่จะยังเท่าเดิม ทั้งก่อนและหลังจากการชน ซึ่งเป็นกฎของการอนุรักษ์โมเมนตัม

             โมเมนตัมก่อนชน = โมเมนตัมหลังชน

      จากกฎของการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้

              โมเมนตัมก่อนชน = โมเมนตัมหลังชน
               m1 u1 + m2 u2 = m1v 1+ m2 v2

< ก่อนหน้า   ถัดไป >