Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4433657
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
inertia law PDF พิมพ์

กฎความเฉื่อย

     นิวตันได้สรุปความจริงเกี่ยวกับความเฉื่อยของสสารไว้ในกฎข้อที่หนึ่ง ซึ่งมีใจความว่า ถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุ วัตถุจะอยู่ในสภาวะเดิมของการเคลื่อนที่ กล่าวคือ วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอเป็นเส้นตรง นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ ความเฉื่อยเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุ ซึ่งขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากความเฉื่อยมาก วัตถุที่มีมวลน้อยความเฉื่อยน้อย


< ก่อนหน้า