Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1644017
ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แรง มวลและความเร่ง (Force mass and acceleration) PDF พิมพ์
 

แรง มวลและความเร่ง
          ความสัมพันธ์ระหว่าง แรง มวลและความเร่ง สามารถศึกษาได้จากอุปกรณ์ที่แสดงในภาพ

machine1

                   รถเลื่อนถูกดึงออกมาตามทางลางลาดด้วยแรงที่กำหนดไว้แน่นอน โดยการดึงหนังยางที่ติดกับรถด้วยแรงที่แน่นอนจำนวนหนึ่ง คำนวณความเร่งของรถเลื่อนโดยใช้กราฟความเร็ว - เวลา จากนั้นเพิ่มแรงที่ใช้กับรถเลื่อนเป็นสองเท่า โดยเพิ่มหนังยางเป็นสองเส้น แล้วคำนวณหาค่าความเร่งอีกครั้ง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองคือ ความเร่งของรถจะเพิ่มเป็นสองเท่า เมื่อใช้แรงเพิ่มเป็นสองเท่า หมายความว่า ถ้ามวลของรถเลื่อนคงที่ ความเร่งจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรง
ทำการทดลองซ้ำ โดยใช้แรงเท่าเดิม แต่เพิ่มมวลให้กับรถเลื่อนคันแรก โดยการซ้อนรถเลื่อนอีกคันขึ้นไปด้านบน แล้วจึงคำนวณหาค่าความเร่งอีกครั้ง
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อมวลของรถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าความเร่งจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า ถ้าแรงยังคงที่เท่าเดิม ความเร่งจะเป็นสัดส่วนผกผันกับมวล ซึ่งสามารถคำนวณหาแรงได้จากสูตร

                          F = ma

< ก่อนหน้า   ถัดไป >