Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5038174
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อัตราเร็ว (speed) PDF พิมพ์
       คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ในหนึ่งหน่วยเวลา ตัวอย่างเช่น รถไฟวิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที ถ้าวัตถุนั้นไม่เปลี่ยนอัตราเร็วตั้งแต่ต้นจนปลายทาง เรียกว่า เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ แต่ถ้าค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอัตราเร็วไปเรื่อยๆ เราก็สามารถหาอัตราเร็วเฉลี่ยได้จากสูตร

            อัตราเร็วเท่ากับ = ระยะทางที่ได้ / เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด


                               v = s / t

        อัตราเร็วมีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s) และเป็นปริมาณสเกลาร์ คือ มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง เครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงคือ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา โดยเครื่องจะบันทึกเวลาและตำแหน่งของวัตถุอย่างสัมพันธ์กัน วัตถุที่เคลื่อนที่จะดึงแถบกระดาษจากเครื่องผ่านเครื่องจับเวลา ซึ่งจะพิมพ์จุดไว้บนแถบกระดาษ 50 จุดต่อ 1 วินาที
       ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษขึ้นกับว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้เร็วแค่ไหน วัตถุที่เคลื่อนที่ช้า จุดบนแถบกระดาษก็จะอยู่ชิดกัน ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว จุดก็จะห่างกัน

< ก่อนหน้า   ถัดไป >