Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1864193
ขณะนี้มี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อะตอม (Atoms) PDF พิมพ์
       โมเลกุลประกอบด้วยกลุ่มของส่วนที่เล็กกว่า ซึ่งเรียกว่า อะตอม แต่ละอะตอมก็ประกอบด้วยส่วนที่เล็กกว่า ซึ่งได้แก่ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน
 ภาพด้านล่างแสดงโครงสร้างอะตอมโดยใช้อะตอมของฮีเลียมเป็นตัวอย่าง


   จุดศูนย์กลางของอะตอมคือ นิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ 2,000 เท่า อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบจะวิ่งอยู่โดยรอบนิวเคลียส
    จำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมจะเท่ากับจำนวนโปรตอนที่เกาะอยู่ในนิวเคลียส จำนวนโปรตอนที่นิวเคลียส เรียกว่า เลขอะตอม (atomic number) หรือ Z ผลรวมของโปรตอนและนิวตรอนที่นิวเคลียส เรียกว่า เลขมวล (mass number) หรือ A เลขอะตอมและเลขมวลเขียนอยู่หน้าสัญลักษณ์ของธาตุดังนี้ X เช่น He
     ขนาดของอะตอมของธาตุหรือสารจะมีขนาดแตกต่างกัน
< ก่อนหน้า   ถัดไป >