Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5038155
ขณะนี้มี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอส เอ อี PDF พิมพ์
SAE ; The society of Automotive Engineering

    
เป็นการบอกค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งทางสมาคมวิศวกรรมรถยนต์ได้กำหนดขึ้น โดยกำหนดให้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดสูง มีค่าตัวเลข เอส เอ อี สูง เช่น น้ำมันหล่อลื่นที่มีตัวเลข เอส เอ อี 50 จะมีค่าความหนืดสูง กว่าน้ำมันหล่อลื่นที่มีตัวเลข เอส เอ อี 40

 

   โดยทั่วไปรถยนต์จะใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดตั้งแต่ เอส เอ อี 10 ถึง เอส เอ อี 150 โดยตัวเครื่องยนต์ซึ่งเป็นตัวให้กำลังใจ จะใช้น้ำมันหล่อลื่นอยู่ระหว่าง 20 – 50 ส่วนในระบบเกียร์หรือเฟืองท้ายจะใช้น้ำมันที่มีความหนืดสูงขึ้นคือ ตั้งแต่ เอส เอ อี 80 ขึ้นไป


< ก่อนหน้า   ถัดไป >