Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4937163
ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อนุกรมพาสเชน PDF พิมพ์
Paschen series

    
เกิดจากอิเล็กตรอนในวงจรที่สูงกว่าวงโคจรที่ 3 เปลี่ยนกลับมาอยู่วงโคจรที่ 3 ให้สเปกตรัมในช่วงอินฟราเรด ซึ่งตามองไม่เห็น

 

    อนุกรมของสเปกตรัมชุดนี้หาค่าความยาวคลื่นได้จาก
image252
< ก่อนหน้า   ถัดไป >