Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5024336
ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ฮาร์มอนิก PDF พิมพ์
 harmonic

    
ตัวเลขที่บอกว่าความถี่ของคลื่นเป็นกี่เท่าของความถี่มูลฐาน เช่น ฮาร์มอนิกที่ 2 แสดงว่าคลื่นมีความถี่เป็น 2 เท่าของความถี่มูลฐาน ฮาร์มอนิกที่ 3แสดงว่าคลื่นมีความถี่เป็น 3เท่าของความถี่มูลฐาน

< ก่อนหน้า   ถัดไป >