Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1854633
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อัตราการไหล PDF พิมพ์
flow rate ; volume flux

    
ปริมาตรของของไหลไม่มีการอัดตัว (มีปริมาตรคงตัว) ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัด A ในเวลา Dt อัตราการไหลหาค่าได้จากผลคูณของพื้นที่หน้าตัด (A) กับอัตราเร็ว (v) ของของไหลที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดนั้น

   อัตราการไหล = A.v มีหน่วย ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

   อัตราการไหลของของไหลที่ผ่านตำแหน่งใด ๆ ในหลอดการไหลมีค่าคงตัวเขียนสมการได้เป็น

                                V1A1 = V2A2

< ก่อนหน้า   ถัดไป >