Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5038237
ขณะนี้มี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อิเล็กตรอน PDF พิมพ์

electron

     อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ โดยประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวมีขนาดเท่ากับ 1.602´10-19 คูลอมบ์ มีมวลเท่ากับ 9.1094´10-31 กิโลกรัม

 

   อิเล็กตรอนถูกพบโดย เจเจ ทอมสัน (J.J. Thomson) ในปี พ.ศ. 2440 สัญลักษณ์ของอิเล็กตรอน คือ 0-1e< ก่อนหน้า   ถัดไป >