Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1816623
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อัดไฟหรือประจุ PDF พิมพ์
charge

    
เป็นกระบวนการทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วของเซลล์ได้ โดยการนำเซลล์ทุติยภูมิไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความต่างศักย์สูงกว่าโดยการนำขั้วบวกมาต่อกับขั้วบวก และขั้วลบมาต่อกับขั้วลบ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >