Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1854941
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แอมแปร์ PDF พิมพ์
ampere

    
หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ Audre’ Marie Ampere (พ.ศ. 2318 – 2379) ใช้สัญลักษณ์ A

     กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ประมาณเท่ากับการไหลของอิเล็กตรอน จำนวน 6´1018 ตัวต่อวินาที หรือคือ ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ต่อวินาที

< ก่อนหน้า   ถัดไป >