Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1645567
ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แอมมิเตอร์ PDF พิมพ์
ammeter

    
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากแกลแวนอมิเตอร์ โดยต่อชันต์ (Rs) ซึ่งเป็นตัวต้านทานที่มีค่าน้อยมาก ขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ ทำให้วัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้มากขึ้น
image267

image268หลักการนำแอมมิเตอร์มาใช้งาน

1.       ต้องต่อแอมมิเตอร์แบบอนุกรม โดยต่อแทรกลงไปในวงจรไฟฟ้า

2.       แอมมิเตอร์ควรมีความต้านทานน้อย เนื่องจากการต่อแอมมิเตอร์จะทำให้ความต้านทานในวงจรเพิ่มขึ้น และทำให้วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ต่ำกว่าค่าจริง

< ก่อนหน้า