Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4953669
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วัตถุแข็งเกร็ง PDF พิมพ์
 rigid body

     วัตถุที่รูปทรงมีขนาดคงตัว อนุภาคต่าง ๆ ภายในวัตถุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ เนื่องจากอนุภาคจำนวนมากมายมารวมกันและยึดเกาะด้วยพันธะบางชนิด ทำให้เกิดเป็นระบบอนุภาคขนาดใหญ่ที่มีระยะระหว่างอนุภาคคงตัว ดังนั้น รูปทรงภายนอกจึงไม่เปลี่ยนแปลง

 

   ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งขึ้นอยู่กับแรงภายนอกที่มากระทำต่อวัตถุ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้

 

 

1.  ถ้าแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุมีแนวแรงผ่านจุดศูนย์กลางมวล จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่เพียงอย่างเดียว

2.  ถ้าแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุมีแนวแรงไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบหมุน


< ก่อนหน้า   ถัดไป >