Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4433540
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กลศาสตร์นิวตัน PDF พิมพ์

 Newtonian mechanics

     ใช้อธิบายการเคลื่อนที่และปรากฎการณ์ของอนุภาค กลศาสตร์นิวตันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายใต้อิทธิพลของแรงที่มากระทำ และถือว่าปริมาณต่าง ๆ เช่น ตำแหน่ง มวล ความเร็ว และความเร่งของอนุภาคสามารถวัดค่าได้แน่นอน

     กลศาสตร์นิวตันใช้ได้ในประสบการณ์ชีวิตประจำวันของเรา เพราะใช้คำอธิบายได้อย่างถูกต้องสำหรับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุ และค่าที่วัดได้ของปริมาณต่าง ๆ ที่เราสังเกตตรงกับการคำนวณ

Image

matrix mechanics PDF พิมพ์

กลศาสตร์แมทริกซ์

     เป็นรูปแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมโดยใช้กฎเกณฑ์ของไฮเซนเบิร์กที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติในระดับอะตอมยังคงอยู่ในแบบแผนของกลศาสตร์นิวตัน ยกเว้นแต่ว่าปริมาณทางพีชคณิตอย่างง่าย ๆ ของนิวตัน จำต้องถูกแทนที่ด้วยแมทริกซ์ (matrices) ซึ่งถ้าเลือกใช้ปริมาณของแมทริกซ์ให้เหมาะสมใส่ลงในสมการของการเคลื่อนที่ เราก็จะสามารถอธิบายเรื่องราวในวิชาอะตอมได้ทั้งหมด


กลศาสตร์แมทริกซ์ PDF พิมพ์

 matrix mechanics

     เป็นรูปแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมโดยใช้กฎเกณฑ์ของไฮเซนเบิร์กที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติในระดับอะตอมยังคงอยู่ในแบบแผนของกลศาสตร์นิวตัน ยกเว้นแต่ว่าปริมาณทางพีชคณิตอย่างง่าย ๆ ของนิวตัน จำต้องถูกแทนที่ด้วยแมทริกซ์ (matrices) ซึ่งถ้าเลือกใช้ปริมาณของแมทริกซ์ให้เหมาะสมใส่ลงในสมการของการเคลื่อนที่ เราก็จะสามารถอธิบายเรื่องราวในวิชาอะตอมได้ทั้งหมด

wave mechanics PDF พิมพ์

กลศาสตร์คลื่น

     เป็นรูปแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งใช้ศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอม คิดค้นโดยนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียชื่อ ชเรอดิงเงอร์ (Schrodinger)

     กลศาสตร์คลื่นของชเรอดิงเงอร์มีแนวความคิดพื้นฐานมาจากสมมติฐานของเดอบรอยล์ เกี่ยวกับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็ก สามารถประพฤติเสมือนเป็นคลื่น ชเรอดิงเงอร์จึงสร้างสมการคลื่นของอิเล็กตรอนขึ้นโดยแทนอิเล็กตรอนด้วยกลุ่มคลื่นซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกลุ่มเท่ากัน ความเร็วของอนุภาค และบอกความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคที่อยู่ในรูปกลุ่มคลื่น


กลศาสตร์คลื่น PDF พิมพ์

 wave mechanics

     เป็นรูปแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งใช้ศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอม คิดค้นโดยนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียชื่อ ชเรอดิงเงอร์ (Schrodinger)

     กลศาสตร์คลื่นของชเรอดิงเงอร์มีแนวความคิดพื้นฐานมาจากสมมติฐานของเดอบรอยล์ เกี่ยวกับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็ก สามารถประพฤติเสมือนเป็นคลื่น ชเรอดิงเงอร์จึงสร้างสมการคลื่นของอิเล็กตรอนขึ้นโดยแทนอิเล็กตรอนด้วยกลุ่มคลื่นซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกลุ่มเท่ากัน ความเร็วของอนุภาค และบอกความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคที่อยู่ในรูปกลุ่มคลื่น

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 531 532 533 534 535 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 4771 - 4779 จาก 4809