กลศาสตร์เวกเตอร์ สถิตศาสตร์ภาคแรก ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ความนิยมของผู้ชม: / 29
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 บทนำ  
  1.1 กลศาสตร์คืออะไร 1
  1.2 กฎและแนวคิดพื้นฐาน 2
  1.3 ระบบหน่วยระหว่างชาติ 3
  1.4 วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ 10
2 สถิตยศาสตร์ของอนุภาค 12
  2.1 บทนำ 12
  2.2 แรงลัพธ์จากแรง 2 แรง 12
  2.3 เวกเตอร์ของแรง 13
  2.4 ผลบวกของสองเวกเตอร์ 14
  2.5 แรงลัพธ์ของแรงกระทำร่วมจุด 16
  2.6 ส่วนประกอบของแรงหรือแรงย่อย 16
  2.7 ส่วนประกอบของแรงบนแกนพิกัดฉาก และ y 28
  2.8 การบวกแรงโดยการรวมแรงย่อยบนแกน x และ y 32
  2.9 สมดุลของอนุภาค 38
  2.10 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 39
  2.11 สมดุลของอนุภาคกับผังวัตถุอิสระ 39
  2.12 ส่วนประกอบของแรงในระบบพิกัดฉาก x  y  และ z 49
  2.13 การพิจารณาขนาดของแรงและจุดสองจุดบนแนวกระทำของแรง 53
  2.14 การบวกแรงในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ 54
  2.15 สมดุลของอนุภาคในระบบ 3 มิติ 63
3 วัตถุแข็งเกร็งและระบบของแรง  
  3.1 บทนำ 68
  3.2 แรงภายนอกและแรงภายใน 69
  3.3 การส่งผ่านแรงกับแรงสมมูล 70
  3.4 ผลคูณแบบเวกเตอร์ของแรงสองแรง 71
  3.5 ผลคูณแบบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 73
  3.6 โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน 75
  3.7 ทฤษฎีของวาริยอง ( Varignon's Theorem) 76
  3.8 โมเมนต์ของแรงย่อยในระบบพิกัดฉากรอบจุดหมุน O 76
  3.9 ผลคูณแบบสเกลาร์ 88
  3.10 ผลคูณของสามเวกเตอร์ 91
  3.11 โมเมนต์ของแรงรอบแกนใดแกนหนึ่งที่ผ่านจุด และแกนใดๆ ที่ไม่ผ่านจุด O 92
  3.12 คัปเปิล 101
  3.13 สมมูลของคัปเปิล 101
  3.14 การรวมคับเปิล 104
  3.15 เวกเตอร์ย่อยของคัปเปิล 105
  3.16 การเคลื่อนย้ายแรงกับคัปเปิล 106
  3.17 ลดระบบของแรงให้เหลือเพียงแรงลัพธ์ 1 แรงกับ คัปเปิล 1 อัน 116
  3.18 ระบบสมมูลของแรง 117
  3.19 ระบบ equipollent ของแรง 118
4 สมดุล  
  4.1 บทนำ 139
  4.2 ผังวัตถุอิสระ 140
  4.3 แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับและจุดยึดแบบต่างๆของโครงสร้างในระบบ 2 มิติ 141
  4.4 สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งในระบบ 2 มิติ 142
  4.5 แรงปฏิกิริยาที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีทางสถิตศาสตร์ 145
  4.6 สมดุลภายใต้แรงกระทำสองแรง 164
  .7 ส4มดุลภายใต้แรงกระทำสามแรง 164
  4.8 แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับและจุดยึดสำหรับโครงสร้างในระบบ 3 มิติ 170
5 แรงกระทำ จุดเซนทรอยด์ และจุดศูนย์ถ่วง  
  5.1 บทนำ 189
  5.2 จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุในระบบ 2 มิติ 190
  5.3 จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่กับเส้นลวด 192
  5.4 โมเมนต์ลำดับที่หนึ่งของพื้นที่และเส้นลวด 194
  5.5 พื้นที่และเส้นลวดที่รูปผสมกันหลายๆแบบ 199
  5.6 การหาจุดเซนทรอยด์โดยวิธีการอินทิเกรต 210
  5.7 ทฤษฎีของแฟบพัส - กัลดินัส 212
  5.8 คานกับแรงที่กระทำเป็นบริเวณ 227
  5.9 แรงบนพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำ 228
  5.10 จุดศูนย์ถ่วงของรูปทรงในระบบสามมิติ และการหาจุดเซนทรอยด์ของปริมาตร 238
  5.11 รูปทรงผสม 242

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71324583

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์