โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 2 ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ความนิยมของผู้ชม: / 16
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

แบบฝึกหัดบทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
7 งานและพลังงาน  
  งาน 9
  งานที่ถูกทำด้วยแรงไม่คงที่ 12
  งานและพลังงานจลน์ 16
  พลังงานศักย์ 16
  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น 16
  กำลัง 29
  กำลังของรถยนต์ 33
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 35
8 การดลและโมเมนตัม  
  การดลและโมเมนตัม 69
  กฎการคงตัวของโมเมนตัม 81
  การชนแบบไม่ยืดหยุ่น 90
  การชนแบบยืดหยุ่น 96
  การดีด 102
  จุดศูนย์กลางมวล 104
  แรงขับดันของจรวด 114
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 117
9 การหมุน  
  ความเร็วเชิงมุม 145
  ความเร่งเชิงมุม 149
  การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่ 150
  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเวกเตอร์ของการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่เชิงมุมของอนุภาคที่เคลื่อนที่ 158
  พลังงานจลน์ของการหมุน 163
  วิธีการคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อย 167
  ทฤษฎีแกนขนาน 167
  ทอร์ค 173
  ทอร์คและความเร่งเชิงมุม 175
  งานและกำลังของการหมุน 178
  แกนหมุนเคลื่อนที่ 178
  โมเมนตัมและการดลเชิงมุม 178
  การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม 178
  เวกเตอร์เชิงมุม 190
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 194
10 สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  
  จุดศูนย์ถ่วง 219
  ตัวอย่าง 223
  โจทย์เสริมประสบการณื 235
11 การเคลือนที่แบบคาบ  
  แนวคิดเบื้องต้น 254
  สมการ SHM 255
  วงกลมเปรียบเทียบ 268
  จานหมุน 270
  ลูกตุ้มนาฬิกา 271
  ฟิสิกัลเพนดูลัม 276
  การแกว่งที่ถูกหน่วง 283
  การแกว่งที่ถูกแรงบังคับ 286
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 287

ทฤษฎีดูจาก

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72462950

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์