ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ความนิยมของผู้ชม: / 19
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 เวกเตอร์  
  1.1 เวกเตอร์และสเกลาร์ 1
  1.2 การรวมเวกเตอร์ 3
  1.3 การรวมหลายเวกเตอร์โดยใช้แผนภาพ 4
  1.4 การลบเวกเตอร์ 6
  1.5 ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 6
  1.6 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย 12
  1.7 ผลคูณของเวกเตอร์ 13
  แบบฝึกหัด 20
2 จลศาสตร์ของวัตถุ  
  2.1 ความเร็วเฉลี่ย 27
  2.2 ความเร็วชั่วขณะ 28
  2.3 ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งชั่วขณะ 31
  2.4 การเคลื่อนที่เมื่อความเร่งคงที่ 35
  2.5 อินทิเกรตหาความเร็วและตำแหน่งของอนุภาค 39
  2.6 วัตถุตกอย่างอิสระ 41
  2.7 ความเร็วสัมพัทธ์ 45
  แบบฝึกหัด 48
3 การเคลื่อนที่บนระนาบ  
  3.1 ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วชั่วขณะ 61
  3.2 ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งชั่วขณะ 63
  3.3 ส่วนประกอบย่อยของความเร่ง 64
  3.4 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 67
  3.5 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 77
  3.6 ความเร็วสัมพัทธ์ 80
  แบบฝึกหัด 85
4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 101
  4.1 แรง 101
  4.2 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 106
  4.3 กฎข้อที่สองของนิวตัน 107
  4.4 หน่วยของแรง 109
  4.5 มวลและน้ำหนัก 110
  4.6 กฎข้อที่สามของนิวตัน 111
  4.7 การแก้ปัญหาโจทย์ของนิวตัน 114
  แบบฝึกหัด 118
5 กฎของนิวตันกับการประยุกต์ ตอนที่ 1  
  5.1 แรงในธรรมชาติ 126
  5.2 แรงเสียดทาน 126
  5.3 ประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง 131
  5.4 ประยุกต์กฎข้อที่สอง 135
  5.5 กรอบอ้างอิงเฉื่อย 147
  แบบฝึกหัด 151
6 กฎของนิวตันกับการประยุกต์  ตอนที่ 2  
  6.1 แรงของการเคลื่อนที่แบบวงกลม 169
  6.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง 175
  6.3 กฎของนิวตันกับแรงโน้มถ่วง 178
  6.4 สนามความโน้มถ่วง 180
  6.5 ดาวเทียม 181
  6.6 การเปลี่ยนค่าความเร่งโน้มถ่วง g ตามระดับความสูง 184
  6.7 การหมุนของโลกต่อความเร่งโน้มถ่วง g 186
  6.8 การหาความเร่งโน้มถ่วง g ภายในโลก 187
  แบบฝึกหัด 193
7 งานและพลังงาน  
  7.1 พลังงาน 209
  7.2 งาน 210
  7.3 งานที่ถูกทำด้วยแรงไม่คงที่ 213
  7.4 งานและพลังงานจลน์ 219
  7.5 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 223
  7.6 พลังงานศักย์ยืดหยุ่นต 234
  7.7 แรงไม่อนุรักษ์ 242
  7.8 งานและพลังงาน 243
  7.9 กำลัง 244
  7.10 กำลังของรถยนต์ 247
  แบบฝึกหัด 251
8 การดลและโมเมนตัม  
  8.1 การดลและโมเมนตัม 267
  8.2 กฎการคงตัวของโมเมนตัม 275
  8.3 การชน 279
  8.4 การชนแบบไม่ยืดหยุ่น 280
  8.5 การชนแบบยืดหยุ่น 283
  8.6 การดีด 286
  8.7 จุดศูนย์กลางมวล 288
  8.8 แรงขับดันของจรวด 292
  แบบฝึกหัด 297
9 การหมุน  
  9.1 ความเร็วเชิงมุม 322
  9.2 ความเร่งเชิงมุม 324
  9.3 การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่ 325
  9.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเวกเตอร์ของการเคลื่อนที่เชิงเส้น และการเคลี่อนที่เชิงมุมของอนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม 327
  9.5 พลังงานจลน์ของการหมุน 329
  9.6 วิธีการคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อย 335
  9.7 ทฤษฎีแกนขนาน 340
  9.8 ทอร์ค 342
  9.9 ทอร์คและความเร่งเชิงมุม 343
  9.10 งานและกำลังของการหมุน 348
  9.11 แกนหมุนเคลื่อนที่ 352
  9.12 โมเมนตัมและการดลเชิงมุม 354
  9.13 การคงตัวของโมเมนตัมเชิงมุม 357
  9.14 เวกเตอร์เชิงมุม 362
  แบบฝึกหัด 368
10 สมดุลของวัตถุแข็วเกร็ง  
  10.1 เงื่อนไขข้อท่าสองของสมดุล 389
  10.2 จุดศูนย์ถ่วง 390
  10.3 ตัวอย่างสมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 393
  10.4 แรงคู่ควบ 398
  แบบฝึกหัด 401
11 การเคลื่อนที่แบบคาบ  
  11.1 แนวคิดเบื้องต้น 415
  11.2 สมการของ SHM 418
  11.3 วงกลมเปรียบเทียบ 429
  11.4 จานหมุน 432
  11.5 ลูกตุ้มนาฬิกา 433
  11.6 ฟิสิกัลเพนดูลัม 435
  11.7 การแกว่งที่ถูกหน่วง 437
  11.8 การแกว่งที่ถูกแรงบังคับ 439
  แบบฝึกหัด 443
  ภาคผนวก ข้อมูลเชิงดาราศาสตร์ 455
  ภาคผนวก B ตัวคูณแปลงหน่วย 456
  ภาคผนวก C สมการเชิงอนุพันธ์ 458
  ภาคผนวก D ค่าคงที่ของปริมาณฟิสิกส์ที่ควรทราบ 459
  ภาคผนวก E อินทิกรัล 460
  ภาคผนวก G ตารางธาตุ 467
  ภาคผนวก H ตรีโกณมิติ 468
  ภาคผนวก I ตารางตรีโกณมิติ 470

 

เฉลยของหนังสือดูจาก 

โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา

โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 2 ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72464700

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์