กระบวนการผลิต Pyrolysis
ความนิยมของผู้ชม: / 13
แย่มากดีมาก 

กระบวนการผลิต Pyrolysis

       คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน ในสภาวะไร้อากาศ โดยเกิดการแตกของพันธะโมเลกุลในองค์ประกอบ จากสายโซ่พันธะเคมียาวๆ กลายเป็นสายโซ่สั้นๆส่วนที่เป็นองค์ประกอบ คาร์บอนระเหยได้ ก็กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง บางส่วนที่ถูกควบแน่น ก็กลายเป็นของเหลว (น้ำมัน)

     โดยพลาสติกหรือ(ขยะพลาสติก) มีส่วนประกอบไปด้วย ethylene, propylene, styrene และอื่นๆ เป็นหลัก ซึ่งสารประกอบจากปิโตรเลียม ซึ่งเกือบเหมือนกับ น้ำมันเบนซินและดีเซล โดยสิ่งที่แตกต่างกัน คือ ช่วงของห่วงโซ่ของที่ยาวกว่า โดยจากกระบวนการ Pyrolysis นั้นสามารถทำลายห่วงโซ่ดังกล่าวของพลาสติก ให้แคบลงคล้ายกับน้ำมันเบนซินและดีเซล (ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถ นำไปใช้ได้กับวัตถุดิบประเภทอื่นๆที่เป็น คาร์บอนเบส)

ตารางแสดงประเภทวัตถุดิบและความเหมาะสม

ประเภทของพลาสติก

ผลผลิตที่ได้

Polyethylene (PE)

ดีมาก

Polypropylene (PP)

ดีมาก

Polystyrene (PS)

ดีมาก

ABS resin (ABS)

ดี

Polyurethane (PUR)

พอใช้

Polyvinylchloride (PVC)

ไม่เหมาะสม

คุณสมบัติของน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติก

   ในระหว่างปี พ.ศ.2533-2534 ของกองการจัดการสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (2536 ) จากการสำรวจพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเยื่อกระดาษ จำนวน 26 โรงงานมีปริมาณน้ำเสียและกากตะกอนน้ำเสีย เกิดขึ้นเฉลี่ย 40,200 ตัน/เดือน/โรงงาน (คิดเป็นปริมาณน้ำเสียและกากตะกอนเกิดขึ้นทั้งหมด 1,045,200 ตัน/เดือน) และมีปริมาณการนำไปใช้ประโยชน์เฉลี่ย 8,333.33 ตัน/เดือน/โรงงาน เพียง 13 โรงงาน (คิดเป็นปริมาณการนำ ไปใช้ประโยชน์ 108,333 ตัน/เดือน) จะเห็นได้ว่ามีการนำน้ำเสียและกากตะกอนน้ำเสียไปใช้ประโยชน์เพียง 10.36% ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งๆ ที่กากตะกอน น้ำเสียดังกล่าว ยังมีประโยชน์ทางด้านพลังงาน

คุณสมบัติในเบื้องต้นของน้ำมัน ที่ผลิตได้จาก กากตะกอนโรงงาน

 

 


Views: 13333

Be first to comment this article

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63437691

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์