จุดหลอมเหลวและจุดเดือด (Melting point , Boiling point)
ความนิยมของผู้ชม: / 81
แย่มากดีมาก 

   สารต่าง ๆ จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสารนั้น ๆ อยู่ในรูปโมเลกุลหรืออะตอม  ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคจะมีผลต่อจุดหลอมเหลวและจุดเดือด  สารที่ที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคแข็งแรงมากจุดหลอมเหลวและจุดเดือดจะสูง  ส่วนสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคแข็งแรงน้อย  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดจะต่ำ

ตารางจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุ

–259.1
H
–269

–272
He
1269

179
Li
1317

1280
Be
2770

2300
B
2550

>3500
C
4827

–209.86
N
–195.8

–218
O
–183

–223
F
–187

–248
Ne
–246

97.6
Na
892

650
Mg
1170

660
Al
2450

1410
Si
2355

44
P
280

113
S
445

–102
Cl
––35

–248
Ar
–186

63
K
770

839+2
Ca
1484

29.78
Ga
2403

937.4
Ge
2830

358
As
613

217
Se
685

7
Br
59

157
Kr
–153

39
Rb
688

770
Sr
1580

156.61
In
2080

231.9
Sn
2270

631
Sb
1635

450
Te
990

114
I
183

–112
Xe
–107

28
Cs
678

714
Ba
1640

660+10
Tl
3287

327.5
Pb
1740

271.3
Bi
156+5

254
Po
962

1050
At
3200–300

–71
Rn
–62


Fr

700
Ra
<1140

สรุปแนวโน้มของจุดหลอมเหลวและจุดเดือด

1.  แนวโน้มจุดหลอมเหลวและจุดเดือดตามคาบ

เมื่อพิจารณาตามคาบ  ธาตุหมู่  IA   IIA   IIIA  และ  IVA  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ  โดยเฉพาะหมู่  IVA  จะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงที่สุด  ส่วนหมู่ VA   VIA   VIIA  และ  VIIIA  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ

à การที่จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุหมู่  IA   IIA   และ  IIIA  ที่อยู่ในคาบเดียวกันมีแนวโน้มสูงขึ้นตามเลขอะตอม  เนื่องจากเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น  อะตอมจะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากขึ้น  รวมทั้งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนิวเคลียสกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อิสระแข็งแรงขึ้น  สำหรับธาตุหมู่  IVA  บางธาตุมีโครงสร้างเป็นแบบโครงผลึกร่างตาข่าย  จึงทำให้มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดมีค่าสูงขึ้น  ซึ่งอธิบายได้อีกเหตุผลหนึ่งคืออะตอมของโลหะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะ  โดยความแข็งแรงของพันธะโลหะจะพิจารณาดังนี้

£  แปรผันตรงกับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน  ธาตุที่มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาก  พันธะโลหะจะแข็งแรงมาก  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดจะสูง

£  แปรผกผันกับขนาดอะตอม  ธาตุที่มีขนาดอะตอมเล็กพันธะโลหะจะแข็งแรงมาก  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดจะสูง

à ธาตุหมู่  VA  VIA   VIIA  และ  VIIIA  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ  และมีค่าใกล้เคียงกัน  เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของธาตุกลุ่มนี้มีค่าต่ำมาก โมเลกุลของอโลหะยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์  โดยแรงแวนเดอร์วาลส์จะแปรผันตรงกับมวลโมเลกุล  และขนาดโมเลกุล

£  โมเลกุลที่มีมวลโมเลกุลสูง  หรือขนาดโมเลกุลใหญ่จะมี
แรงแวนเดอร์วาลส์แข็งแรงมาก จุดหลอมเหลวและจุดเดือดจะสูง

2.  แนวโน้มจุดหลอมเหลวและจุดเดือดตามหมู่

เมื่อพิจารณาตามหมู่พบว่าจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุหมู่  IA   IIA  และ  IIIA  ส่วนใหญ่มีค่าลดลงเมื่อมีเลขอะตอมเพิ่มขึ้น  หรือมีแนวโน้มลดลงจากบนลงล่างตามหมู่  เนื่องจากมีขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น  ความแข็งแรงของพันธะโลหะจะลดลงตามหมู่  ส่วนธาตุหมู่  VA   VIA   VIIA  และ  VIIIA  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม  ซึ่งเป็นผลมาจากมีมวลอะตอมเพิ่มขึ้น  ทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (แรงแวนเดอร์วาลส์) มีค่ามากขึ้น  สำหรับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุหมู่  IVA  มีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน  เนื่องจากธาตุหมู่  IVA  มีโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมแตกต่างกัน  จึงไม่สามารถสรุปแนวโน้มได้

 


Views: 20385

Be first to comment this article

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63439940

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์