อิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity : EN)
ความนิยมของผู้ชม: / 156
แย่มากดีมาก 

อิเล็กโทรเนกาติวิตี (electronegativity : EN)  หมายถึงค่าที่แสดงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอมคู่ที่เกิดพันธะที่จะรวมกันเป็นโมเลกุล  ธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงตะมีความสามารถในการดึงดูดหรือรับอิเล็กตรอนได้ดี  ได้แก่พวกอโลหะ  ส่วนธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำจะดึงดูดหรือรับอิเล็กตรอนได้ไม่ดี  ได้แก่พวกโลหะ  เช่น  โมเลกุลของ  HCl  เนื่องจาก  Cl  ดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่า ดังนั้น  Cl  จึงมีค่าอิเล็กโทรเนเติวิตีสูงกว่า แนวโน้มค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของธาตุในตารางธาตุเป็นดังนี้
 

ตารางแสดงค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของธาตุในตารางธาตุ

1
H
2.20

2
He

3
Li
0.98

4
Be
1.57

5
B
2.04

6
C
2.55

7
N
3.04

8
O
3.44

9
F
3.98

10
Ne

 

11

Na
0.93

12
Mg
1.31

13
Al
1.61

14
Si
1.90

15
P
2.19

16
S
2.58

17
Cl
3.16

18
Ar

 

19
K
0.82

20
Ca
1.00

31
Ga
1.81

32
Ge
2.01

33
As
2.18

34
Se
2.55

35
Br
2.96

36
Kr

 

37
Rb
0.79

38
Sr
0.95

49
In
1.78

50
Sn
1.96

51
Sb
2.05

52
Te
2.10

53
I
2.66

54
Xe

 

55
Cs
0.70

56
Ba
0.89

81
Tl
2.04

82
Pb
2.33

83
Bi
2.02

84
Po
2.00

85
At
2.20

86
Rn

 

87
Fr
0.70

88
Ra
0.90

สรุปแนวโน้มค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี

1.  แนวโน้มค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีตามคาบ

ปัจจัยที่มีผลคือเลขอะตอมหรือประจุบวกในนิวเคลียส  ธาตุที่มีประจุบวกในนิวเคลียสมากจะมีค่า EN สูง  ดังนั้นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีค่า EN ดังนั้นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีค่า EN เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา  เพราะประจุบวกที่นิวเคลียสจะส่งแรงดึงดูดกระทำต่ออิเล็กตรอนได้มาก

2.  แนวโน้มค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีตามหมู่

ปัจจัยที่มีผลคือขนาดอะตอมซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนระดับพลังงาน  ธาตุที่มีจำนวนระดับพลังงานน้อย  หรือขนาดอะตอมเล็ก  จะมีค่า EN สูงกว่าธาตุที่มีขนาดอะตอมใหญ่ในหมู่เดียวกัน  เพราะอะตอมที่มีขนาดใหญ่นิวเคลียสจะส่งแรงดึงดูดออกไปที่เวเลนซ์อิเล็กตรอนได้น้อย  ดังนั้น  ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีค่า EN ลดลงจากบนลงล่าง

 

{mospagebreak}

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron affinity : EA)

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (electron affinity : EA)  หมายถึงพลังงานที่อะตอมในสถานะแก๊สคายออกเมื่ออะตอมได้รับอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน  ซึ่งเขียนสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้ดังนี้

                               A(g)  +  e              A(g)   +   DE

EA มีค่าเป็นลบ (–) เนื่องจากมีการคายพลังงานออกมา  แสดงว่าอะตอมนั้นมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาได้ดี  ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุมีความแตกต่างกัน  ดังตัวอย่าง

                              F(g)  +  e                  F (g)                           EA  =  –333  kJ/mol

                             O(g)  +  e                  O (g)                          EA  =  –142  kJ/mol

                              P(g)  +  e                 P (g)                            EA  =  –74  kJ/mol

จากตัวอย่างแสดงว่า  มีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนได้สูงกว่า  และ  ตามลำดับ เมื่ออะตอมของธาตุรับ  1  อิเล็กตรอนแล้ว  การรับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีก  1  อิเล็กตรอนจะรับได้ยากขึ้น  ดังนั้นค่า  EA  จึงมีค่าสูงขึ้นจนเป็นบวกได้  เช่น

                              O(g)  +  e              O2–(g)                    EA  =  780  kJ/mol

โลหะมีแนวโน้มที่จะเสียอิเล็กตรอน  โดยทั่วไปค่า  EA  ของโลหะจึงมีค่าเป็นลบน้อย ๆ ถึงค่าบวกน้อย ๆ  ดังตาราง

ตารางแสดงค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

1
H
–77

2
He
(21)

3
Li
–58

4
Be
(241)

5
B
–23

6
C
–123

7
N
0

8
O
–142

9
F
–333

10
Ne
(29)

11

Na
–53

12
Mg
(230)

13
Al
–44

14
Si
–140

15
P
–74

16
S
–200

17
Cl
–348

18
Ar
(35)

19
K
–48

20
Ca
(154)

31
Ga
–35

32
Ge
–118

33
As
–77

34
Se
–195

35
Br
–324

36
Kr
(39)

37
Rb
–47

38
Sr
(120)

49
In
–34

50
Sn
–121

51
Sb
–101

52
Te
–190

53
I
–295

54
Xe
(40)

55
Cs
–45

56
Ba
(52)

81
Tl
–48

82
Pb
–101

83
Bi
–100

84
Po
?

85
At
?

86
Rn
?

87
Fr
2

88
Ra
?

*  ตัวเลขในวงเล๋บได้จากการคำนวณ

สรุปแนวโน้มสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

1.  เมื่อพิจารณาตามคาบ  ค่า  EA  ในหมู่  IA   IIA  และ  IIIA  มีค่าเป็นลบน้อยกว่าธาตุที่อยู่ทางขวามือ  แสดงว่าธาตุในหมู่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนได้น้อยมาก  โดยเฉพาะธาตุในหมู่  IIA  มีค่า  EA  สูงที่สุด  แสดงว่ารับอิเล็กตรอนยากที่สุด

2.  ธาตุหมู่  IVA   VA   VIA  และ  VIIA  มีแนวโน้มสูงที่จะรับอิเล็กตรอน  โดยเฉพาะธาตุหมู่ VIIA  ชอบที่จะรับอิเล็กตรอนสูงที่สุด  การรับอิเล็กตรอนของธาตุในหมู่  VIIA  จะทำให้อะตอมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อยซึ่งมีความเสถียรมาก  EA  ของแก๊สเฉื่อยจึงมีค่าเป็นบวก

 


Views: 66842

Be first to comment this article

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63426168

Who's Online

ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์