ตารางธาตุ (Periodic Table)
ความนิยมของผู้ชม: / 24
แย่มากดีมาก 

ตารางธาตุ (Periodic Table) 1

เนื่องจากมีการค้นพบธาตุเป็นจำนวนมาก  แต่ละธาตุอาจมีสมบัติคล้ายกันบ้าง และแตกต่างกันบ้าง  จึงยากที่จะจดจำสมบัติต่าง ๆ ของแต่ละธาตุ  นักวิทยาศาสตร์จึงได้หากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาจัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพื่อง่ายต่อการศึกษา

วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ

หลังจากได้มีการค้นพบธาตุต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุ  และนำมาใช้ในการจัดธาตุออกเป็นกลุ่มเป็นหลายลักษณะ

การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่าง ๆ

พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 1817)  โยฮันน์  เดอเบอไรเนอร์  เป็นนักเคมีคนแรกที่พยายามจัดธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ธาตุตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน  เรียกว่า ชุดสาม  และพบว่าธาตุกลางจะมีมวลอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของธาตุที่เหลือ  ตัวอย่างธาตุชุดสามของเดอเบอไรเนอร์  เช่น  Na  เป็นอะตอมกลางระหว่าง Li กับ มีมวลอะตอม 23  ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของธาตุ Li ซึ่งมีมวลอะตอม 7 กับธาตุ K ซึ่งมีมวลอะตอม 39  แต่เมื่อนำหลักของธาตุสามไปใช้กับธาตุอื่นที่มีสมบัติคล้ายกัน  มวลอะตอมของธาตุกลางมิได้มีค่าเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของธาตุที่เหลือ  หลักชุดสามของเดอเบอไรเนอร์จึงไม่เป็นที่ยอมรับ

 การจัดธาตุของจอห์น นิวแลนด์

พ.ศ. 2407 (ค.ศ. 1864)  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอกฎการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยเสนอว่า ถ้าเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปหามากพบว่าธาตุที่ 8  จะมีสมบัติเหมือนกับธาตุที่ 1  เสมอ”  (ไม่รวม H และแก๊สเฉื่อย)  การจัดของนิวแลนด์จะจัดได้ถึงธาตุ Ca เท่านั้น  กฎนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดมวลอะตอมจึงเกี่ยวข้องกับสมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุ  ในที่สุดจึงไม่เป็นที่ยอมรับ

John Alexander Reina Newlands

ตารางธาตุของนิวแลนด์ 

H 1

F 8

Cl 15

Co/Ni 22

Br 29

Pd 36

I  42

Pt/Ir 50

Li 2

Na 9

K 16

Cu 23

Rb 30

Ag 37

Cs 44

Tl 53

Gl 3

Mg 10

Ca 17

Zn 25

Sr 31

Cd 34

Ba/V 45

Pb 54

Bo 4

Al 11

Cr 18

Y 24

Ce/La 33

U 40

Ta 46

Th 56

C 5

Si 12

Ti 19

In 26

Zr 32

Sn 39

W 47

Hg 52

N 6

P 13

Mn 20

As 27

Di/Mo 34

Sb 41

Nb 48

Bi 55

O 7

S 14

Fe 21

Se 28

Ro/Ru 35

Te 43

Au 49

Os 51

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63426081

Who's Online

ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์