การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม (Electronic configuration)
ความนิยมของผู้ชม: / 59
แย่มากดีมาก 
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม (Electronic configuration) 1

จากแบบจำลองอะตอมโดยใช้สมการคลื่น ซึ่งเป็นสมการคณิตศาสตร์ขั้นสูงคำนวณค่าพลังงานองอิเล็กตรอน  พบว่าโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียส  และมีอิเล็กตรอนอยู่รอบ ๆ โดยอยู่ในระดับพลังงานต่าง ๆ กัน  ซึ่งพบความสัมพันธ์ดังนี้

1.  การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก

จำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานหลักมีจำนวนไม่เกิน  2n2

เมื่อ  n  คือระดับพลังงานหลักที่ 1 , 2 , 3 , . . .

ระดับพลังงานหลัก  n=1       มีอิเล็กตรอนไม่เกิน            2             อิเล็กตรอน

ระดับพลังงานหลัก  n=2       มีอิเล็กตรอนไม่เกิน            8             อิเล็กตรอน

ระดับพลังงานหลัก  n=3       มีอิเล็กตรอนไม่เกิน            18           อิเล็กตรอน

ระดับพลังงานหลัก  n=4       มีอิเล็กตรอนไม่เกิน            32           อิเล็กตรอน

ตามความสัมพันธ์นี้การจัดอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงาน จะมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่จะมีได้  ถ้าพิจารณา และ   Ca  ซึ่งควรมีอิเล็กตรอนเป็น  2 , 8 , 9  และ 2 , 8 , 10  เนื่องจากในระดับพลังงานที่ 3 มีได้ถึง  18  อิเล็กตรอน  แต่จากการศึกษาพบว่าการจัดอิเล็กตรอนของ K = 2 , 8 , 8 , 1  และ  Ca  = 2 , 8 , 8 , 2  เนื่องจากอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่ 3 ของทั้งสองธาตุมีเพียง  8  อิเล็กตรอน  และส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีก  1  หรือ  2  อิเล็กตรอนนั้นเข้าไปอยู่ในระดับพลังงานที่ 4 เพราะการจัดอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดซึ่งเรียกว่าเวเลนซ์อิเล็กตรอนต้องไม่เกิน 8

 

1
H
1

2
He
2

3
Li
2 , 1

4
Be
2 , 2

5
B
2 , 3

6
C
2 , 4

7
N
2 , 5

8
O
2 , 6

9
F
2 , 7

10
Ne
2 , 8

11
Na
2 , 8 , 1

12
Mg
2 , 8 , 2

13
Al
2 , 8 , 3

14
Si
2 , 8 , 4

15
P
2 , 8 , 5

16
S
2 , 8 , 6

17
Cl
2 , 8 , 7

18
Ar
2 , 8 , 8

19
K
2, 8, 8, 1

20
Ca
2 , 8 , 8, 2

ตารางแสดงการจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก

ธาตุ

เลขอะตอม

จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน

แสดงการจัดในระดับพลังงานหลัก

n=1

n=2

n=3

n=4

H

1

1

1

He

2

2

2

Li

3

2

1

2 , 1

Be

4

2

2

2 , 2

B

5

2

3

2 , 3

C

6

2

4

2 , 4

N

7

2

5

2 , 5

O

8

2

6

2 , 6

F

9

2

7

2 , 7

Ne

10

2

8

2 , 8

Na

11

2

8

1

2 , 8 , 1

Mg

12

2

8

2

2 , 8 , 2

Al

13

2

8

3

2 , 8 , 3

Si

14

2

8

4

2 , 8 , 4

P

15

2

8

5

2 , 8 , 5

S

16

2

8

6

2 , 8 , 6

Cl

17

2

8

7

2 , 8 , 7

Ar

18

2

8

8

2 , 8 , 8

K

19

2

8

8

1

2 , 8 , 8 , 1

Ca

20

2

8

8

2

2 , 8 , 8 , 2

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72475203

Who's Online