สามก๊กเล่ม 1-2
ความนิยมของผู้ชม: / 47
แย่มากดีมาก 

สารบัญเรื่องสามก๊ก

ตอนที่ 1 3
อธิบายพงศาวดารก่อนเรื่องสามก๊ก 3
พระเจ้าเลนเต้เสวยราชย์ 3
เกิดโจรโพกผ้าเหลือง 6
พระเจ้าเลนเต้ประกาศบำเน็จการปราบโจรผ้าเหลือง 6
เริ่มกล่าวถึง เล่าปี่ , กวนอู, เตียวหุย 7
เริ่มกล่าวถึงโจโฉ 12
เริ่มกล่าวถึงตั๋งโต๊ะ 14
เริ่มกล่าวถึงซุนเกี๋ยน 17
ตอนที่ 2 20
เล่าปี่ได้เป็นผู้รักษาเมืองอันห้อก้วน 20
เตียวหุยทำให้เล่าปี่ต้องหนีออกจากเมืองอันห้อก้วน 23
พวกขันทีในเมืองหลวงกำเริบ 23
เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองเพงงวนก๋วน 26
พระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ 27
เกิดเกี่ยงแย่งด้วยเรื่องรัชทายาท 28
โฮจิ๋นกำจัดศัตรูหองจูเปียนราชบุตรองค์ใหญ่ 29
โฮจิ๋น คิดกำจัดพวกขันที 31
ตอนที่ 3 33
โฮจิ๋นเรียกตั๋งโต๊ะเข้าไปเมืองหลวง 33
พวกขันทีฆ่าโฮจิ๋น 35
พรรคพวกโฮจิ๋นจับขันที 35
พวกขันทีพาหองจูเปียน หองจูเหียบหนีจากวัง 36
ตั๋งโต๊ะเข้าถืออำนาจในเมืองหลวง 38
ตั๋งโต๊ะได้ลิโป้เป็นทหารเอก 41
ตั๋งโต๊ะยกหองจูเหียบขึ้นเป็นพระเจ้าเหี้ยนเต้ 45
ตั๋งโต๊ะได้เป็นเซียงก๊กสำเร็จราชการ 48
ตอนที่ 4 51
พวกข้าราชการคิดกำจัดตั๋งโต๊ะ 51
โจโฉหนีตั๋งโต๊ะ 53
โจโฉชวนพวกหัวเมืองไปปราบตั๋งโต๊ะ 57
กองทัพหัวเมืองยกไปติดเมืองหลวง 58
พวกหัวเมืองยกอ้วนเสี้ยวเป็นแม่ทัพ 60
ตั๋งโต๊ะต่อสู้กองทัพซุนเกี๋ยน 62
พวกหัวเมืองเกิดเกี่ยงแย่งกัน 65
ตอนที่ 5 67
ตั๋งโต๊ะกับลิโป้ออกรบพวกหัวเมือง 67
เล่าปี่ , กวนอู , เตียวหุยรบกับลิโป้ 69
ตั๋งโต๊ะไปตั้งเมืองเตียงฮันเป็นเมืองหลวง 71
โจโฉติดตามไปเสียทีตั๋งโต๊ะ 74
ซุนเกี๋ยนได้ตราหยกสำหรับแผ่นดิน 77
พวกหัวเมืองยกทัพกลับ 79
เล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋วชิงตราหยกซุนเกี๋ยน 80
ตอนที่ 6 82
อ้วนเสี้ยวได้เมืองกิจิ๋ว เกิดรบกับกองซุนจ้าน 84
ตั๋งโต๊ะอ้างรับสั่งห้ามรบ 88
อ้วนสุดกับซุนเกี๋ยนไปรบเล่าเปียว 89
ซุนเกี๋ยนตาย ซุนเซ็กได้ครองเมืองกังตั๋ง 94
ตอนที่ 7 96
ตั๋งโต๊ะสร้างเมืองอยู่ใหม่ 96
อ้องอุ้นคิดกำจัดตั๋งโต๊ะ 97
เรื่องตั๋งโต๊ะกับนางเตียวเสียน 98
ลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะ 115
ตอนที่ 8 117
ลิฉุย, กุยกี แก้แค้นแทนตั๋งโต๊ะ 117
พวกลิฉุย กุยกี ได้มีอำนาจในเมืองหลวง 120
ม้าเท้งกับหันซุนอาสาปราบลิฉุย , กุยกี 122
โจโฉได้เป็นเจ้าเมืองกุนจิ๋ว 128
ตอนที่ 9 130
บิดาโจโฉถูกฆ่าตาย 130
โจโฉตีเมืองซีจิ๋วแก้แค้นโตเกี๋ยม 132
โตเกี๋ยมขอกำลังเล่าปี่ 140
เล่าปี่ห้ามทัพโจโฉ 141
ลิโป้ตีได้เมืองตันลิวของโจโฉ 143
โจโฉอุบายรับคำเล่าปี่ 143
โตเกี๋ยมเชิญเล่าปี่เป็นเจ้าเมืองซีจิ๋ว 143
เล่าปี่รับเป็นแต่เจ้าเมืองเสียวพ่าย 144
โจโฉรบกับลิโป้ 146
ตอนที่ 10 153
เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองซีจิ๋ว 153
โจโฉได้เมืองกุนจิ๋วคืน 159
ลิโป้หนีโจโฉไปอาศัยเล่าปี่ที่เมืองเสียวพ่าย 164
ตอนที่ 11 166
เอียวปิว คิดกลอุบายให้ลิฉุย กุยกีรบกัน 166
ลิฉุย กุยกี แย่งกันคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ 168
พระเจ้าเหี้ยนเต้หนีลิฉุย กุยกี 174
พระเจ้าเหี้ยนเต้ไปอยู่เมืองลกเอี๋ยง 180
ตอนที่ 12 181
พระเจ้าเหี้ยนเต้ให้หาโจโฉไปช่วย 181
โจโฉปราบลิฉุย กุยกี 183
โจโฉพาพระเจ้าเหี้ยนเต้ไปตั้งราชธานีที่เมืองฮุโต๋ 187
โจโฉตั้งตัวเป็นมหาอุปราชสำเร็จราชการแผ่นดิน 189
โจโฉคิดกลอุบายให้เล่าปี่แตกกับลิโป้ 190
เล่าปี่เสียเมืองซีจิ๋วแก่ลิโป้ 195
ลิโป้ให้เมืองเสียวพ่ายแก่เล่าปี่ 198
ตอนที่ 13 199
ซุนเซ็ก ลูกซุนเกี๋ยนมอบตราหยกไว้แก่อ้วนสุด 200
ซุนเซ็กได้จิวยี่เป็นที่ปรึกษา 200
ซุนเซ็กรบกับเล่าอิ้ว 201
ซุนเซ็กตั้งซ่องสุมกำลังที่เมืองกังตั๋ง 206

ซุนเซ็กตีเมืองต๋องง่อ

207
กล่าวถึงหมอฮัวโต๋ 210
ตอนที่ 14 212
อ้วนสุดให้ไปตีเมืองเสียวพายของเล่าปี่ 212
ลิโป้ห้ามทัพ 214
อ้วนสุดขอลูกสาวลิโป้ให้ลูกชาย 216
ลิโป้ชิงลูกสาวกลับเสียกลางทาง 218
เตียวหุยก่อเหตุให้เล่าปี่เกิดรบกับลิโป้ 219
เล่าปี่หนีไปหาโจโฉที่เมืองฮูโต๋ 220
เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองอิจิ๋ว 221
ตอนที่ 15 222
โจโฉไปตีเมืองอ้วนเซีย 222
เตียวสิ้วเจ้าเมืองอ้วนเซียอ่อนน้อมต่อโจโฉ 222
โจโฉแตกทัพเพราะได้นางเจ๋าซือ 223
โจโฉเกลี้ยกล่อมลิโป้ 227
อ้วนสุดตั้งตัวเป็นเจ้า 230
อ้วนสุดไปรบแพ้ลิโป้ 234
โจโฉเกลี้ยกล่อมซุนเซ็ก 236
ตอนที่ 16 237
โจโฉชวนเล่าปี่ ลิโป้ และซุนเซ็กไปรบอ้วนสุด 238
อ้วนสุดหนีโจโฉ 238
โจโฉเผาเมืองลำหยงของอ้วนสุด 240
โจโฉคิดกลอุบายให้เล่าปี่แตกกับลิโป้ครั้งที่สอง 240
ตวนอุย งอสิบ  ฆ่าลิฉุย กุยกี 240
โจโฉยกไปรบเตียวสิ้ว 241
โจโฉเสียกลเตียวสิ้ว 243
โจโฉถอยทัพทั้งกำลังรบติดพันกับเล่าเปียว เตียวสิ้ว 245
โจโฉคิดกำจัดอ้วนเสี้ยวกับลิโป้ 249
ตอนที่ 17 251
ลิโป้เกิดรบกับเล่าปี่ครั้งที่สอง 252
โจโฉช่วยเล่าปี่ 254
กองทัพพวกโจโฉแพ้ลิโป้ 256
เล่าปี่เสียเมืองเสียวพายแก่ลิโป้ 256
เล่าปี่ไปหาโจโฉครั้งที่สอง 256
โจโฉพาเล่าปี่ไปตีเมืองซีจิ๋วของลิโป้ 258
ตันเต๋งเป็นไส้ศึกเข้ากับโจโฉ 259
ลิโป้เสียเมืองซีจิ๋วแก่โจโฉ 260
เล่าปี่รับอาสาโจโฉสกัดทางระหว่างอ้วนสุดกับลิโป้ 263
โจโฉตามไปรบลิโป้ที่เมืองแห้ฝือ 263
โจโฉทำกลอุบายตีเมืองแห้ฝือ 264
โจโฉจับลิโป้ได้ 270
ตอนที่ 18 275
พระเจ้าเหี้ยนเต้ให้เล่าปี่มีตำแหน่งในเมืองหลวง 275
โจโฉทำกิริยากำเริบเอิบเอื้อมต่อพระเจ้าเหี้ยนเต้ 277
พระเจ้าเหี้ยนเต้เขียนหนังสือด้วยโลหิต 278
ตังสินรวมสมัครพรรคพวกคิดกำจัดโจโฉ 281
เล่าปี่เข้าเป็นพวกตังสิน 283
ตอนที่ 19 285
โจโฉลองใจเล่าปี่ 285
เล่าปี่คิดอุบายหนี่โจโฉ 291
เล่าปี่อาสาคุมกำลังไปรักษาเมืองซีจิ๋ว 291
เล่าปี่รบกับอ้วนสุด 294
อ้วนสุดตาย 295
โจโฉได้ตราหยก 295
โจโฉลอบสั่งให้กำจัดเล่าปี่ 296
เล่าปี่กลับได้เมืองซีจิ๋ว 298
ตอนที่ 20 299
เล่าปี่เข้าเป็นพวกอ้วนเสี้ยว 299
อ้วนเสี้ยวยกกองทัพไปปราบโจโฉ 299
อ้วนเสี้ยวประกาศโทษโจโฉ 300
โจโฉเตรียมรบอ้วนเสี้ยวกับเล่าปี่ 303
เล่าปี่จับนายทัพของโจโฉได้ 307
เล่าปี่เตรียมสู้โจโฉ 310
โจโฉ อ้วนเสี้ยว ต่างเกลี้ยกล่อมเตียวลิ้ว 311
เตี้ยวลิ้วเข้ากับโจโฉ 313
ตอนที่ 21 314
โจโฉทดลองยีเอ๋ง 315
โจโฉแกล้งให้ยีเอ๋งไปเกลี้ยกล่อมเล่าเปียว 317
ตังสินกับเกียดเป๋งพยายามกำจัดโจโฉ 321
โจโฉจับได้หนังสือพระเจ้าเหี้ยนเต้เขียนด้วยโลหิต 327
ตอนที่ 22 331
โจโฉยกกองทัพไปปราบเล่าปี่ 332
เล่าปี่แตกหนีโจโฉ 334
เล่าปี่ไปอาศัยอ้วนเสี้ยว 335
โจโฉคิดอุบายเกลี้ยกล่อมกวนอู 336
กวนอูขอคำมั่นสัญญาแล้วยอมอยู่กับโจโฉ 341
ตอนที่ 23 348
อ้วนเสี้ยวพาเล่าปี่ไปรบโจโฉ 349
โจโฉอุบายให้กวนอูฆ่างันเหลียงทหารเอกอ้วนเสี้ยว 351
อ้วนเสี้ยวโกรธเล่าปี่ 352
โจโฉทำกลอุบายรบบุนทิวทหารเอกของอ้วนเสี้ยว 354
กวนอูฆ่าบุนทิวตาย 356
อ้วนเสี้ยวโกรธเล่าปี่ครั้งที่สอง 356
กวนอูรู้ข่าวเล่าปี่ 357
ตอนที่ 24 361
กวนอูเตรียมจะกลับไปหาเล่าปี่ 361
โจโฉทำอุบายหน่วงเหนี่ยว 362
กวนอูออกจากเมืองฮูโต๋ 363
โจโฉตามหากวนอู 366
กวนอูหักด่านรายทาง 369
โจโฉปล่อยกวนอูไปตามประสงค์ 378
ตอนที่ 25 379
กวนอูได้จิวฉอง 381
กวนอูพบเตียวหุย  บิต๊ก  บิฮอง 383
กวนอูไปหาเล่าปี่ที่เมืองกิจิ๋ว 388
กวนอูได้กวนเป๋ง 388
เล่าปี่อุบายหนีอ้วนเสี้ยว 388
เล่าปี่พบจูล่ง 390
เล่าปี่ไปอยู่เมืองยีหลำ 391
อ้วนเสี้ยวเกลี้ยกล่อมซุนเซ็ก 392
ตอนที่ 26 393
ซุนเซ้กคิดจะรบโจโฉ 393
ซุนเซ็กฆ่าเค้าก๋องเจ้าเมืองง่อกุ๋น 394
ทหารเค้าก๋องลอบทำร้ายซุนเซ็ก 394
ซุนเซ็กฆ่าอิเกียดผู้วิเศษ 398
ซุนเซ็กตาย ซุนกวนได้เป็นเจ้าเมืองกังตั๋ง 402
กล่าวถึงโลซก 403
ตอนที่ 27 407
อ้วนเสี้ยวยกไปรบโจโฉ 407
เขาฮิวที่ปรึกษาอ้วนเสี้ยวหนีไปอยู่กับโจโฉ 414
เตียวคับ  โกลำ  ทหารอ้วนเสี้ยวหนีไปอยู่กับโจโฉ 422
โจโฉตีทัพอ้วนเสี้ยวแตก 423
ตอนที่ 28 425
โจโฉยกทัพตามอ้วนเสี้ยว 425
อ้วนเสี้ยวคิดจะตั้งอ้วนซงเป็นทายาท 428
อ้วนเสี้ยวคุมทัพมารบโจโฉก็แตกอีก 428
เล่าปี่ยกทัพมารบโจโฉ 434
เล่าปี่เสียทัพหนีไปอยู่กับเล่าเปียว 435
ตอนที่ 29 440
โจโฉยกไปรบอ้วนเสี้ยวอีก 440
อ้วนซงเสียทัพแก่โจโฉ 441
อ้วนเสี้ยวตาย 441
บุตรอ้วนเสี้ยวต่อสู้โจโฉ 442
บุตรอ้วนเสี้ยวแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ 445
อ้วนถำขอให้โจโฉมาช่วยรบอ้วนซง 447
โจโฉยกไปล้อมเมืองกิจิ๋ว 450
โจโฉตีทัพอ้วนซงแตก 454
โจโฉได้เมืองกิจิ๋ว 455
ตอนที่ 30 458
โจโฉเข้าเหยียบเมืองกิจิ๋ว 458
โจโฉตามฆ่าอ้วนถำ 462
โจโฉปราบห้วเมืองเฉียงตะวันตก 466
กองซุนของตัดศีรษะอ้วนซง อ้วนฮีมาให้โจโฉ 472
โจโฉสร้างปราสาทริมแม่น้ำเจียงโห 474
ตอนที่ 31 479
เล่าปี่รบกับเตียวบู ตันสูน 479
เล่าเปียวให้เล่าปี่กับพวกไปรักษาเมืองด่าน 479
สมภพอาเต๊า (คือพระเจ้าเล่าเสี้ยน) 481
เล่าเปียวปรึกษาเล่าปี่เรื่องทายาท 483
นางช้วฮูหยินคิดฆ่าเล่าปี่ 483
ตอนที่ 32 491
เล่าปี่หนีไปพบสุมาเต๊กโช 491
เล่าปี่ได้ชีชี ตันฮกเป็นที่ปรึกษา 498
โจหยินยกไปรบกับเล่าปี่ 499
เล่าปี่ตีทัพโจหยินแตก 504
เล่าปี่ได้เมืองห้วนเสีย 505
เล่าปี่ได้เล่าฮองเป็นบุตรเลี้ยง 505
ตอนที่ 33 506
โจโฉคิดอุบายลวงเอาชีชีไปได้ 506
เล่าปี่ไปเชิญขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษา 521
ตอนที่ 34 526
ขงเบ้งให้ไปสืบราชการเมืองกังตั๋ง 526
ซุนกวนตีเมืองกังแฮ 526
ซุนเซียงน้องซุนกวนถูกฆ่า 527
ซุนกวนได้กำเหลงเป็นทหารเอก 531
กำเหลงอาสาตีเมืองต๋องง่อได้ 531
ตอนที่ 35 536
เล่าเปียวคิดจะตีเมืองกังตั๋ง 536
ขงเบ้งสอนอุบายให้เล่ากี๋ไปรักษาเมืองกังแฮ 536
แฮหัวตุ้นรับอาสาไปรบเล่าปี่ 540
ขงเบ้งตีทัพแฮหัวตุ้นแตก 545
ตอนที่ 36 547
เล่าปี่ปรึกษากับขงเบ้งเรื่องจะต่อสู้โจโฉ 547
โจโฉยกกองทัพใหญ่มาตีเมืองเกงจิ๋ว 547
เล่าเปียวตาย เล่าจ๋องได้เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋ว 550
เล่าจ๋องขออ่อนน้อมแก่โจโฉ 552
ขงเบ้งตีทัพหน้าโจโฉแตก 555
โจโฉให้ชีชีมาเกลี้ยกล่อมเล่าปี่ 558
เล่าปี่อพยพจากเมืองอ้วนเซีย 562
กวนอูไปบอกเล่ากี๋ 563
ตอนที่ 37 564
เล่าจ๋องออกไปคำนับโจโฉ 564
โจโฉให้ฆ่าเล่าจ๋องเสีย 566
โจโฉตีเล่าปี่แตกกระจัดกระจาย 568
จูล่งตีฝ่าทหารโจโฉพาอาเต๊ามาได้ 569
เล่ากี๋มารับเล่าปี่ไปเมืองกังแฮ 569
ตอนที่ 38 577
โจโฉนัดซุนกวนให้ไปพบ 577
โลซกไปสืบการสงครามที่เล่าปี่ 578
ขงเบ้งรับอาสามาเมืองกังตั๋ง 580
ขงเบ้งเจรจากับข้าราชการเมืองกังตั๋ง 590
ตอนที่ 39 594
จิวยี่เจรจากับโลซกและขงเบ้ง 594
จิวยี่รับอาสาซุนกวน 597
จิวยี่เกลี้ยกล่อมขงเบ้ง 603
จิวยี่คิดฆ่าขงเบ้ง 604
จิวยี่เชิญเล่าปี่มากินโต๊ะ 606
จิวยี่ให้ฆ่าคนถือหนังสือของโจโฉ 608
ตอนที่ 40 611
โจโฉฝึกหัดทหารเรือ 611
โจโฉให้เจียวก้านไปเกลี้ยกล่อมจิวยี่ 612
โจโฉเสียกลจิวยี่ 617
จิวยี่อุบายจะฆ่าขงเบ้งด้วยให้ทำลูกเกาทัณฑ์ 618
จิวยี่ปรึกษาขงเบ้งจะเผากองทัพโจโฉ 622
ตอนที่ 41 623
โจโฉแต่งทหารให้ไปเป็นไส้ศึกในกองทัพจิวยี่ 623
อุยกายรับอาสาซ้อนกลโจโฉ 625
เจียวก้านอาสาไปสืบข่าวในกองทัพจิวยี่ 633
จิวยี่ซ้อนกลให้บังทองมาเข้ากับโจโฉ 637
โจโฉประชุมเลี้ยงทหาร 642
โจโฉเตรียมทัพ 645
จิวยี่รู้ว่าทัพฝ่ายตนอยู่ใต้ลมก็รากเลือด 648
ขงเบ้งออกอุบายให้จิวยี่เตรียมทัพแล้วหนีไป 649
จิวยี่จัดทัพจะเข้าตีโจโฉ 654
เล่าปี่จัดทัพสั่งดักโจโฉ 655
ตอนที่ 42 658
จิวยี่เผาทัพเรือโจโฉ 658
โจโฉถูกตีซ้ำเติมตามทางยับเยิน 660
กวนอูปล่อยโจโฉ 665
โจโฉจัดการหัวเมืองชายเขตแดน 666
ตอนที่ 43 669
จิวยี่ไม่ยอมให้เล่าปี่ตีเมืองลำกุ๋น 669
เล่าปี่คิดจะเอาเมืองลำกุ๋นให้ได้ 670
จิวยี่ตีเมืองลำกุ๋น 671
ตอนที่ 44 680
เล่าปี่กับขงเบ้งลอบเข้าเมืองลำกุ๋นได้ก่อน 680
เล่าปี่ได้เมืองเกงจิ๋วแลเมืองซงหยง 680
โลซกไปทวงเมืองสามเมืองกับเล่าปี่ 681
เล่าปี่ปราบปรามหัวเมืองมณฑลเกงจิ๋ว 684
เล่าปี่ได้ฮองตงแลอุยเอี๋ยนเป็นหหารเอก 697
ตอนที่ 45 700
ซุนกวนตีเมืองหับป๋า 700
ซุนกวนเสียกลเตียวเลี้ยว ไทสูจู้ตาย 702
เล่ากี๋ตาย จิวยี่ให้ไปทวงเมืองเกงจิ๋วอีก 703
จิวยี่คิดอุบายให้ซุนกวนยกนางซุนฮูหยินให้เล่าปี่ 707
เล่าปี่ไปแต่งงานกับนางซุนฮูหยินที่เมืองกังตั๋ง 710
เล่าปี่พานางซุนฮูหยินหนี 719
ขงเบ้งมารับเล่าปี่กลางทาง 726
ตอนที่ 46 729
โจโฉประลองฝีมือทหาร 729
โจโฉอุบายตั้งจิวยี่เป็นเจ้าเมืองลำกุ๋น 733
ซุนกวนให้โลกซกไปทวงเมืองเกงจิ๋วอีก 736
จิวยี่อุบายว่าจะไปตีเมืองเสฉวนแลกเอาเมืองเกงจิ๋ว 738
ขงเบ้งคิดซ้อนกลจนจิวยี่เสียใจตาย 740
ตอนที่ 47 743
ขงเบ้งไปเซ่นศพจิวยี่ 743
เล่าปี่ได้บังทองเป็นที่ปรึกษา 747
โจโฉลวงฆ่าม้าเท้ง 753
ตอนที่ 48 755
โจโฉเกณฑ์กองทัพจะไปตีเมืองกังตั๋ง 755
ซุนกวนขอให้เล่าปี่ช่วย 756
เล่าปี่มีหนังสือให้ม้าเฉียวยกมารบโจโฉ 756
ม้าเฉียวกับหันซุยยกมารบกับโจโฉ 758
ม้าเฉียวได้เมืองเตียงฮันแลด่านตงก๋วน 759
โจโฉตัดหนวด 763
ม้าเฉียวรบกับเคาทู 770
ม้าเฉียว หันซุยเสียกลโจโฉ 773
โจโฉตีทัพม้าเฉียวแตก 776
ตอนที่ 49 780
กล่าวถึงเตียวฬ่อเจ้าเมืองอันต๋ง 780
เตียวฬ่อคิดตีเมืองเสฉวน 781
เล่าเจี้ยงให้เตียวสงไปเจรจาการเมืองกับโจโฉ 781
เตียวสงไปหาเล่าปี่ 787
เล่าเจี้ยงขอให้เล่าปี่ยกทัพไปช่วย 792
เล่าปี่ยกทัพไปเมืองเสฉวน 795
เล่าเจี้ยงต้อนรับเล่าปี่ 798
เล่าเจี้ยงให้เล่าปี่ไปรับทัพเตียวฬ่อ 801
ตอนที่ 50 802
ซุนกวนไปรับนางซุนฮูหยิน 802
ซุนกวนเตรียมจะตีเมืองเกงจิ๋ว 806
ซุนกวนเลื่อนเป็นวุยก๋ง 807
โจโฉรบกับซุนกวน 808
เล่าปี่เกิดผิดใจกับเล่าเจี้ยง 812
เล่าปี่ตีด่านโปยสิก๋วนได้ 814
ตอนที่ 51 818
เล่าเจี้ยงให้ทหารเอกไปรักษาเมืองลกเสีย 818
อุ๋ยเอี๋ยน ฮองตงอาสาตีค่ายช่องแคบได้ 819
เล่าปี่เสียบังทอง 828
เล่าปี่ให้เชิญขงเบ้งมาจากเมืองเกงจิ๋ว 829
เตียวหุยจับเงียมหงันเจ้าเมืองปากุ๋นได้ 835
ตอนที่ 52 837
เล่าปี่เสียทีเตียวหยิมแต่เตียวหุยมาช่วยทัน 838
เตียวหุยรบกับเตียวหยิม 840
ขงเบ้งจับเตียวหยิมได้ 842
ขงเบ้งปราบปรามหัวเมืองมณฑลเสฉวน 844
เล่าเจี้ยงขอกองทัพเตียวฬ่อมาช่วย 846
ตอนที่ 53 847
ม้าเฉียวกลับมาตีหัวเมืองของโจโฉ 847
ม้าเฉียวหนีไปอยู่กับเตียวฬ่อ 850
ม้าเฉียวอาสาเตียวฬ่อมาช่วยเล่าเจี้ยง 851
เล่าปี่ตีด่านกิมก๊กได้ 852
เตียวหุยอาสารบม้าเฉียว 853
ขงเบ้งออกอุบายให้เตียวฬ่อสงสัยมาเฉียว 858
ขงเบ้งเกลี้ยกล่อมม้าเฉียวมาได้ 862
ม้าเฉียวอาสามาเกลี้ยกล่อมเล่าเจี้ยง 863
เล่าเจี้ยงยกเมืองเสฉวนให้เล่าปี่ 865
เล่าปี่แต่งตั้งขุนนางแลตั้งกฎหมาย 866
ตอนที่ 54 869
ซุนกวนให้จูกัดกิ๋นไปทวงเมืองเกงจิ๋ว 869
โลซกให้ชวนกวนอูมากินโต๊ะ 872
โจโฉเตรียมจะมาตีเมืองกังตั๋ง 877
พระเจ้าเหี้ยนเต้กับนางฮกเฮาคิดกำจัดโจโฉ 878
โจโฉยกบุตรีของตนเป็นอัครมเหสีพระเจ้าเหี้ยนเต้ 882
โจโฉตีเมืองฮันต๋งได้บังเต็กเป็นทหารเอก 883
ตอนที่ 55 894
โจโฉคิดจะตีเมืองเสฉวน 894
ขงเบ้งอุบายให้ซุนกวนไปตีเมืองหับป๋า 895
ซุนกวนรบกับเตียวเลี้ยว 898
โจโฉยกไปช่วยเตียวเลี้ยว 901
โจโฉรบกับซุนกวน 905
โจโฉเป็นเจ้าวุยอ๋อง 908
โจโฉตั้งทายาท 909
กล่าวถึงโจจู๋ผู้วิเศษ 910
โจจู๋หลอกล้อโจโฉจนเจ็บ 914
กวนลอหมอวิเศษมารักษาโจโฉ 915
เกงจีกับพวกคิดกำจัดโจโฉ 919
ตอนที่ 56 926
เตียวคับรบกับเตียวหุย 927
เตียวคับไปตีด่านแฮบังก๋วน 933
องตงกับเงียมหงันอาสาไปรบกับเตียวคับ 933
ฮองตงตีเสบียงที่เขาบิซองสันได้ 938
เล่าปี่กับขงเบ้งยกทัพไปตีเมืองฮันต๋ง 938
ตอนที่ 57 940
ฮองตงอาสาตีกองเสบียงที่เขาเตงกุนสัน 940
ฮองตงรบกับแฮหัวเอี๋ยน 943
ฮองตงฆ่าแฮหัวเอี๋ยน 947
โจโฉไปรบเล่าปี่ 948
โจโฉเสียทีจูล่ง 952
ตอนที่ 58 953
โจโฉเสียทีขงเบ้งที่ทุ่งฮันซุย 953
โจโฉเสียด่านเองเปงก๋วน 959
โจเจียงมาช่วยโจโฉ 961
โจโฉล่าทัพ 961
เล่าปี่ได้เมืองฮันต๋ง 964
ชาวเมืองเสฉวนยกเล่าปี่เป็นเจ้าฮันต๋ง 965
โจโฉกับซุนกวนคิดจะรวมกันรบกับเล่าปี่ 968
ตอนที่ 59 971
เล่าปี่ให้กวนอูไปตีเมืองอ้วนเซีย 971
กวนอูตีเมืองซงหยงได้ 974
กวนอูล้อมเมืองอ้วนเซีย 975
บังเต๊กอาสามารบกับกวนอู 977
กวนอูถูกเกาทัณฑ์ 986
ตอนที่ 60 989
โจโฉยุให้ซุนกวนตีเมืองเกงจิ๋ว 989
ซุนกวนได้เมืองเกงจิ๋วแลหัวเมืองขึ้น 994
โจโฉตีทัพกวนอูแตก 997

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71012144

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์