ฟิสิกส์ 2 2522 ชุมนุมวิชาการ วิศวฯ จุฬา
ความนิยมของผู้ชม: / 26
แย่มากดีมาก 

 

ฟิสิกส์ 2    2522

ชุมนุมวิชาการ วิศวฯ จุฬา

สารบัญ

26. ประจุและสสาร
  26-1 วิชาแม่เหล้กไฟฟ้า 3
  26-2 ประจุไฟฟ้า 4
  26-3 ตัวนำและฉนวน 4
  26-4 กฎของคูลอมบ์ 5
  26-5 ประจุไฟฟ้ามีธรรมชาติเป็นหน่วยย่อย 9
  26-6 ประจุไฟฟ้าและสสาร 10
  26-7 กฎการคงตัวของประจุไฟฟ้า 14
27. สนามไฟฟ้า
  27-1 สนามไฟฟ้า 21
  27-2 ความเข้มของสนามไฟฟ้า 22
  27-3 เส้นแรง 23
  27-4 การคำนวณค่า E 26
  27-5 ประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 31
  27-6 ไดโพลในสนามไฟฟ้า 33
28. กฎของเกาส์
  28-1 ฟลักซ์ในสนามไฟฟ้า 43
  28-2 กฎของเกาส์ 46
  28-3 กฎของเกาส์ และกฎของคูลอมบ์ 47
  28-4 ตัวนำซึ่งถูกคั่นฉนวน 48
  28-5 การทดลองที่พิสูจน์  กฎของเกาส์และกฎของคูลอมบ์ 49
  28-6 กฎของเกาส์- การนำไปใช้งาน 50
  28-7 แบบจำลองนิวเคลียสของอะตอม 55
29. ศักดาไฟฟ้า
  29-1 ศักดาไฟฟ้า 65
  29-2 ศักดาและความเข้มของสนาม 68
  29-3 ศักดาที่เกิดจากประจุชนิดจุด 70
  29-4 กลุ่มของประจุชนิดจุด 71
  29-5 ศักดาเนื่องจากไดโพล 73
  29-6 พลังงานศักย์ทางไฟฟ้า 75
  29-7 การคำนวณหาค่า จาก V 77
  29-8 ตัวนำทึ่ถูกคั่นฉนวน 81
  29-9 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต 84
30. ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและไดอิเลคตริค
  30-1 ความจุไฟฟ้า 95
  30-2 การคำนวณความจุไฟฟ้า 98
  30-3 ตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนานที่มีไดอิเล็คตริคคั่นอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำ 102
  30-4 ไดอิเลคตริค เมื่อมองในแง่ของอะตอม 104
  30-5 ไดอิเลคตริค และกฎของเกาส์ 106
  30-6 เวคเตอร์ทางไฟฟ้าที่สำคัญสามตัว 110
  30-7 พลังงานสะสมในสนามไฟฟ้า 114
31. กระแสและความต้านทาน
  31-1 กระแสและความหนาแน่นของกระแส 129
  31-2 ความต้านทาน  สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 133
  31-3 กฎของโอห์ม 138
  31-4 สภาพต้านทานเมื่อมองในแง่ของอะตอม 140
  31-5 การถ่ายเทพลังงานในวงจรไฟฟ้า 143
32. แรงเคลื่อนไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
  32-1 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 151
  32-2 การคำนวณกระแสไฟฟ้า 153
  32-3 วงจรประเภทวงเดี่ยวอื่นๆ 154
  32-4 ความต่างศักย์ 156
  32-5 วงจรที่มีรอบหลายวง 159
  32-6 การวัดกระแสและความต่างศักย์ 161
  32-7 โพเทนชิโอมิเตอร์ 162
33. สนามแม่เหล็ก
  33-1 สนามแม่เหล็ก 177
  33-2 คำนิยามของ B 178
  33-3 แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อกระแสไฟฟ้า 181
  33-4 แรงบิดที่กระทำต่อวงรอบของกระแสหรือบ่วงกระแส 185
  33-5 ผลของฮอลล์ 189
  33-6 ประจุไฟฟ้าที่วิ่งวนอยู่ในสนามแม่เหล็ก 192
  33-7 เครื่องไซโคลตรอน 194
  33-8 การทดลองของทอมสัน 198
34. กฎของแอมแปร์
  34-1 กฎของแอมแปร์ 211
  34-2 สนามเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก ใกล้กับเส้นลวดยาวที่นำกระแส 214
  34-3 เส้นเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 217
  34-4 ตัวนำที่ขนานกันสองอัน 218
  34-5 สนาม B ของโซลินอยด์  221
  34-6 กฎของบิโอท์-ชาวาร์ท 225
35. กฎของฟาราเดย์
  35-1 การทดลองของฟาราเดย์ 237
  35-2 กฎเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ 238
  35-3 กฎของเลนซ์ 239
  35-4 การเหนี่ยวนำ-ภาคคำนวณ 241
  35-5 สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 247
  35-6 เบตาตรอน 250
  35-7 การเหนี่ยวนำ และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 255
36. การเหนี่ยวนำ
  36-1 ความเหนี่ยวนำ 269
  36-2 การคำนวณค่าความเหนี่ยวนำ 270
  36-3 วงจร LR 272
  36-4 พลังงานและสนามแม่เหล็ก 277
  36-5 ความหนาแน่นของพลังงานและสนามแม่เหล็ก 280
37. คุณสมบัติทางแม่เหล็กของสสาร
  37-1 ขั้วแม่เหล็กและไดโพล 289
  37-2 กฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็ก 294
  37-3 พาราแมกเนติสซึม- สภาพแม่เหล็กอย่างอ่อน 294
  37-4 ไดอาแมกเนติสซึม- การผลักแม่เหล็ก 298
  37-5 เฟอร์โรแมกเนติสซึม- สภาพแม่เหล็กอย่างแรง 301
  37-6 อำนาจแม่เหล็กของนิวเคลียส 307
  37-7 เวคเตอร์สามตัวในทางแม่เหล็ก 310
38. การแกว่งไกวทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  38-1 การแกว่งไกวในวงจร LC 323
  38-2 เปรียบเทียบการแกว่งไกวในวงจร LC กับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิค 326
  38-3 การคำนวณเกี่ยวกับการแกว่งไกวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 327
  38-4 การแกว่งไกวที่มีแรงภายนอกมาบังคับ และเรโซแนนซ์ 332
  38-5 องค์ประกอบที่เป็นกลุ่มก้อนและกระจายกันอยู่ 334
  38-6 ท่อออสซิลเลเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า 336
  38-7 สนามแม่เหล็กที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้น 341
  38-8 กระแสดิสเพลซเมนท์ 344
  38-9 สมการของแมกซ์เวลล์ 345
  38-10 สมการของแมกซ์เวลล์กับการแกว่งไกวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในท่อเรโซเนเตอร์ 346
39. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  39-1 สายส่ง 357
  39-2 สนามและกระแสในโคแอกเชียลเคเบิล 360
  39-3 ท่อนำคลื่น 363
  39-4 การแผ่รังสีของคลื่น 366
  39-5 คลื่นสัญจรกับสมการของแมกซ์เวลล์ 368
  39-6 พอยน์ทิ้งเวคเตอร์ 374
40. ธรรมชาติและการแผ่แสง
  40-1 แสงและสเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า 383
  40-2 พลังงานและโมเมนตัม 384
  40-3 ความเร็วแสง 388
  40-4 แหล่งกำเนิดแสงที่กำลังเคลื่อนที่และผู้สังเกต 393
  40-5 ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 396
41 การสะท้อนและการหักเห คลื่นระนาบและผิวระนาบ
  41-1 การสะท้อนและการหักเหของแสง 405
  41-2 หลักของฮอยเกนส์ 409
  41-3 หลักของฮอยเกนส์ กับกฎการสะท้อน 411
  41-4 หลักของฮอยเกนส์ กับกฎการหักเห 412
  41-5 การสะท้อนกลับหมด 413
  41-6 หลักของเฟอร์แมท 417
42. การสะท้อนและการหักเห แสงของคลื่นวงกลม
  42-1 วิชาแสงในเรขาคณิตและในเชิงคลื่น 425
  42-2 คลื่นทรงกลม-กระจกเงาราบ 427
  42-3 คลื่นทรงกลม-กระจกทรงกลม 430
  42-4 ผิวหักแสงทรงกลม 438
  42-5 เลนส์บาง 443
43. การสอดแทรก
  43-1 การทดลองของยัง 457
  43-2 โคฮีเรนซ์ 462
  43-3 ความเข้มในการทดลองของยัง 467
  43-4 การรวมการรบกวนของคลื่น 469
  43-5 การสอดแทรกของฟิล์มบาง 471
  43-6 การเปลี่ยนเฟสในการสะท้อน 476
  43-7 อินเทอร์ฟีโรมิเตอร์ของไมเคลสัน 477
  43-8 อินเทอร์ฟีโรมิเตอร์ของไมเคลสันและการแผ่ของแสง 479
44. การเลี้ยวเบน
  44-1 บทนำ 487
  44-2 ร่องเดียว 489
  44-3 ร่องเดี่ยว-ภาคบรรยาย 493
  44-4 ร่องเดี่ยว-ภาคคำนวณ 494
  44-5 การเลี้ยวเบนที่รูกลม 498
  44-6 ร่องคู่ 501
45. เกรตติ้งและสปคตรัม
  45-1 บทนำ 511
  45-2 ร่องซ้อน 512
  45-3 เกรตติ้งเลี้ยวเบน 515
  45-4 กำลังแยกของเกรตติ้ง 519
  45-5 การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 522
  45-6 กฎของแบรกก์ 527
46. การโพลาไรซ์
  46-1 การโพลาไรซ์ 535
  46-2 แผ่นโพลาไรเซอร์ 537
  46-3 การโพลาไรซ์จากการสะท้อนแสง 539
  46-4 การหักเหซ้อน 542
  46-5 โพลาไรซ์เซชันแบบวงกลม 547
  46-6 โมเมนตัมเชิงมุมของแสง 550
  46-7 การกระเจิงแสง 551
  46-8 การกระเจิงซ้อน 552
47. แสงและควอนตัมฟิสิกส์
  47-1 แหล่งกำเนิดของแสง 559
  47-2 ตัวแผ่รังสีแบบทรงกลวง 560
  47-3 สูตรการแผ่รังสีของพลั้งค์ 562
  47-4 ปรากฎการณ์โฟโต้อีเลคตริค 569
  47-5 ทฤษฎีโฟตอนของไอน์สไตน์ 569
  47-6 ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 571
  47-7 สเปคตรัมแบบเส้น 575
  47-8 อะตอมของไฮโดรเจน 577
  47-9 หลักการสมนัย 581
48. คลื่นและอนุภาค
  48-1 คลื่นวัตถุ 589
  48-2 โครงสร้างของอะตอมและคลื่นยืน 591
  48-3 กลศาสตร์แห่งคลื่น 592
  48-4 ความหมายของ Wave function 594
  48-5 หลักของความไม่แน่นอน 595
     
  ภาคสมทบ 603
  ภาคผนวก 613
  คำตอบ 635
  ดัชนี 645

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 70903974

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์