หนังสือเสริมการเรียน ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดย เฉลิมชัย มอญสุขำ
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

 

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

บทที่ 9

คลื่นกล 7
 

9.1

ชนิดของคลื่น 7
    แบบฝึกหัด 1 9
  9.2 การคำนวณ คาบ และ ความถี่ 11
    แบบฝึกหัด 2 12
  9.3 ส่วนประกอบต่างๆของคลื่น 15
    แบบฝึกหัด 3 22
  9.4 สมบัติของคลื่น 30
    แบบฝึกหัด 4 42
  9.5 หลักการของฮอยเกนส์ 47
  9.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น ของคลื่นนิ่ง 48
    แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 51
 

บทที่ 10

เสียง 59
  10.1 เสียงมีคุณสมบัติเป็นคลื่น 59
    แบบฝึกหัด 5 62
  10.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ 65
    แบบฝึกหัด 6 68
  10.3 กำลังเสียง 76
    แบบฝึกหัด 7 81
  10.4 ระดับเสียง 94
    แบบฝึกหัด 8 96
  10.5 เสียงก้อง 98
  10.6 คลื่นนิ่งของเสียง 98
    แบบฝึกหัด 9 99
  10.7 บีตของเสียง 101
    แบบฝึกหัด 10 103
  10.8 ความถี่ธรรมชาติ 111
    แบบฝึกหัด 11 115
  10.9 การสั่นพ้อง หรือ การกำทอน 122
    แบบฝึกหัด 12 123
  10.10 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 127
    แบบฝึกหัด 13 129
  11.11 คลื่นกระแทก 135
    แบบฝึกหัด 14 137
    แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 146
 

บทที่ 11

แสง และทัศนอุปกรณ์ 151
  11.1 แสง 151
    แบบฝึกหัด 15 152
  11.2 การสะท้อนของแสง 154
    แบบฝึกหัด 16 155
  11.3 การวัดอัตราเร็วของแสงโดยวิธีของฟิโซ 156
  11.4 การคำนวณภาพที่เกิดจากกระจกสองบานทำมุมต่อกัน 158
    แบบฝึกหัด 17 159
  11.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของกระจกเงาราบกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 160
    แบบฝึกหัด 18 161
  11.6 กระจกผิวโค้งทรงกลม 164
    แบบฝึกหัด 19 169
  11.7 การหักเหของแสง (กฎของสเนลล์) 175
    แบบฝึกหัด 20 180
  11.8 การคำนวณความลึกจริง และความลึกปรากฎ 189
    แบบฝึกหัด 21 191
  11.9 เลนส์ 195
    แบบฝึกหัด 22 200
  11.10 การกระจายแสง 211
  11.11 การสะท้อนกลับหมดของแสง 211
  11.12 รุ้ง 212
  11.13 มิราจ 212
  11.14 ทัศนอุปกรณ์ 213
    แบบฝึกหัด 23 215
  11.15 ความสว่าง 218
    แบบฝึกหัด 24 221
  11.16 การผสมสารสี และ การผสมแสงสี 226
    แบบฝึกหัด 25 226
  11.17 ตาและการมองเห็น 228
    แบบฝึกหัด 26 230
    แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 233
 

บทที่ 11

แสงเชิงฟิสิกส์ 240
  12.1 การแทรกสอดของแสง 240
    แบบฝึกหัด 27 245
  12.2 การเลี้ยวเบนของแสง 248
    แบบฝึกหัด 28 251
  12.3 เกรตติง 255
    แบบฝึกหัด 29 258
  12.4 ค่าความยาวคลื่นของแสงสีต่างๆ 262
  12.5 การกระเจิงของแสง 263
    แบบฝึกหัด 30 264
    แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12 267

  
ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 56024781

Who's Online

ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์