วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ Entrance ระบบใหม่ ม.4-5-6 โดย ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชย
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

    หน้าที่
แสงอาทิตย์และพลังงาน 1
  1 แสงอาทิตย์ : พลังงานสะอาด 1
  2 อิทธิพลของแสงอาทิตย์ต่อสิ่งแวดล้อม 2
  3 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 3
  4 แสงอาทิตย์มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีอย่างไร 5
  5 ปิโตรเลียม 6
  6 ถ่านหินและหินน้ำมัน 11
  7 หินและถ่านไม้ 12
  8 พลังงานนิวเคลียร์ 14
  9 แหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ 20
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 23
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 42
 
โลกแห่งแสงสี 48
  1 ธรรมชาติของแสง 48
  2 แสงเดินทางผ่านวัตถุโปร่งใส 49
  3 ปรากฎการณ์ธรรมชาติของแสง 53
  4 ทัศนอุปกรณ์ 56
  5 การผสมแสงสี 65
  6 แสงสีกับการเห็นสีของวัตถุ 67
  7 นัยน์ตาและการมองเห็น 69
  8 บทบาทและผลกระทบของแสงสีต่อมนุษย์ 78
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 80
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 105
 
สีสรรพ์ 109
  1 ประเภทของวัตถุ 109
  2 สีของวัตถุ 110
  3 การดูดกลืนของแสงและวัตถุสีต่างๆ 114
  4 สี 115
  5 ฟิล์มสี 118
  6 การใช้สี 122
  7 สีเคลือบผิว 125
  8 สีย้อม 128
  9 บทบาทของสีในชีวิตประจำวัน 130
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 132
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 153
 
ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 155
  1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า 155
  2 การผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน 163
  3 การส่งพลังงานไฟฟ้า 167
  4 การใช้พลังงานไฟฟ้า 169
  5 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 181
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 182
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 196
 
รังสีที่เรามองไม่เห็น 201
  1 รังสี : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 201
  2 รังสีอัลตราไวโอเลต 204
  3 รังสีเอกซ์ 207
  4 รังสีแกมมา 209
  5 รังสีอินฟราเรด 210
  6 คลื่นวิทยุ 211
  7 การส่งภาพไปกับคลื่นวิทยุ 216
  8 ไมโครเวฟ 220
  9 การสื่อสารโทรคมนาคมของไทย 222
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 225
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 239
 
โลกและดวงดาว 242
  1 โลก : ดาวเคราะห์บ้านของเรา 242
  2 ดวงจันทร์ : บริวารของโลก 251
  3 ดาวเคราะห์ : เพื่อนบ้านของเรา 255
  4 ดวงอาทิตย์ : ผู้ให้กำเนิดพลังงานแก่ชีวิต 259
  5 ดาวฤกษ์ : ดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกล 263
  6 ดาวหาง : ดวงดาวที่น่าติดตาม 269
  7 ดาราจักรทางช้างเผือกและเอกภพ 271
  8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ 271
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 273
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 291
 
สารสังเคราะห์ 297
  1 มารู้จักสารสังเคราะห์กันเถิด 297
  2 พอลิเมอร์ : สารโมเลกุลยักษ์ 298
  3 พลาสติก : สารสารพัดประโยชน์ 302
  4 ยางเทียม : วัสดุยืดหยุ่น 310
  5 ซิลิโคน : วัสดุที่สลายตัวยาก 311
  6 เส้นใยสังเคราะห์ 311
  7 สารซักล้าง : ผู้พิชิตความสกปรก 314
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 319
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 342
 
เสียงในชีวิตประจำวัน 345
  1 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร 345
  2 เสียงเดินทางเข้าสู่หูได้อย่างไร 345
  3 ธรรมชาติของเสียง 345
  4 สมบัติและปรากฎการณ์บางอย่างของเสียง 353
  5 เสียงดนตรี 359
  6 การส่งเสียงระยะไกลและการบันทึกเสียง 361
  7 หูและการรับรู้ 365
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 368
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 385
 
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 390
  1 ทรัพยากรธรรมชาติ 390
  2 อุตสาหกรรม 390
  3 ดิน 393
  4 แร่ 399
  5 ป่าไม้ 413
  6 น้ำ 421
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 425
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 444
 
กินดีอยู่ดี 446
  1 คุณค่าของอาหาร 446
  2 คุณภาพและสัดส่วนของสารอาหาร 460
  3 การเปลี่ยนแปลงของสารอาหาร 460
  4 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร 462
  5 สารปรุงแต่งอาหาร 465
  6 สารพิษในอาหาร 466
  7 ประชากรและการขาดแคลนอาหาร 467
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 468
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 487
 
ยากับชีวิต 490
  1 ความยืนยาวของชีวิต 490
  2 โรคและสาเหตุการเป็นโรค 490
  3 ยาช่วยชีวิต 497
  4 เราควรใช้ยาอย่างไร 498
  5 การเสื่อมและการหมดอายุของยา 499
  6 ยาสมุนไพร -ยาจากธรรมชาติ 500
  7 ยาปฏิชีวนะ - ยาจากจุลินทรีย์ 502
  8 ยาที่ได้จากการสังเคราะห็ 504
  9 ยาสามัญประจำบ้าน 506
  10 การใช้วัตถุมีพิษในการปราบพาหะนำโรคและศัตรูพืช 507
  11 ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและการรักษาโรค 509
  12 อะไหล่ยืดชีวิต 511
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 513
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 533
 
ร่างกายของเรา 537
  1 การจัดระบบในร่างกาย 537
  2 ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย 538
  3 ระบบห่อหุ้มร่างกาย 541
  4 ระบบกระดูก 545
  5 ระบบกล้ามเนื้อ 548
  6 ระบบสมอง 552
  7 พลังงานในร่างกาย 553
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 555
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 570
 
ชีวิตและวิวัฒนาการ 574
  1 กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 574
  2 วิวัฒนาการ 576
  3 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 583
  4 การปรับตัว 587
  5 การเกิดสปีชีส์ใหม่ 588
  6 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 592
  7 มนุษย์กับสิ่งมีชีวิต 600
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 603
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 621
 
มรดกทางพันธุกรรม 624
  1 อะไรทำให้สิ่งมีชีวิตคล้ายกันหรือแตกต่างกัน 624
  2 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 624
  3 เมนเดล - บิดา แห่งวิชาพันธุศาสตร์ 625
  4 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ 628
  5 ลักษณะทางพันธุกรรมถ่ายทอดได้อย่างไร 631
  6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ 635
  7 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกันอย่างไร 640
  8 มิวเตชัน 641
  9 ความผิดปกติของโครโมโซม 642
  10 ประโยชน์ของความรู้ด้านพันธุศาสตร์ 643
    แนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 644
    เฉลยแนวข้อสอบประจำภาคและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 663
  แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2542 พร้อมเฉลย 672
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาล้ยระบบใหม่ ปี 2542 ครั้งที่ 1 พร้อมเฉลย 705
  เฉลยละเอียด ข้อสอบเข้ามหาวิทยาล้ยระบบใหม่ ปี 2542 734
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาล้ยระบบใหม่ ปี 2543 ครั้งที่ 2 พร้อมเฉลย 742
  เฉลยละเอียด ข้อสอบเข้ามหาวิทยาล้ยระบบใหม่ ปี 2543 770

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72463308

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์