ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าแม่เหล็ก 1-2 ม.6 เทอม 1 อาจารย์ ช่วง รศ. เพลินจิต ทมชิตชงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
15 ไฟฟ่าสถิต  
  15.1 ไฟฟ้าสถิต 1
  15.2 การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าโดยการขัดสี 1
  15.3 ชนิดของประจุไฟฟ้า แรงกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้า 1
  15.4 บัญชีสิ่งทีทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต 2
  15.5 ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 3
  15.6 ทฤษฎีไฟฟ้า 3
  15.7 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 4
  15.8 วัตถุที่ประจุไฟฟ้าดูดวัตถุที่เป็นกลางได้อย่างไร 6
  15.9 การทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้าอิสระ 6
  15.10 อิเล็กโตรสโคป 7
  15.11 การนำอิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นทองคำเปลวไปใช้ประโยชน์ 9
  15.12 สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า 28
  15.13 จุดสะเทินในสนามไฟฟ้า 30
  15.14 แรงที่เกิดขึ้นกับประจุในสนามไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของประจุ 34
  15.15 ศักย์ไฟฟ้า 56
  15.16 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดใดๆ 57
  15.17 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลม 58
  15.18 ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ และความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด 62
  15.19 ความจุไฟฟ้าสถิต 84
  15.20 ความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมลูกเดียว 85
  15.21 ความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมสองลูกซ้อนกัน 85
  15.22 การคำนวณเกี่ยวกับตัวนำที่มีประจุไฟฟ้ามาแตะกัน 89
  15.23 การต่อตัวเก็บประจุเพื่อประโยชน์การใช้งาน 91
  15.24 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ต่างๆ 92
 

แบบฝึกหัในแบบเรียน บทที่ 15

111
  โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 15 124
  เฉลยโจทย์ประสบการณ์ บทที่ 15 127
       
15 ไฟฟ้าแม่เหล็ก 1  
  16.1 กระแสไฟฟ้า 129
  16.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 129
  16.3 กระแสไฟฟ้าในโลหะตัวนำ 131
  16.4 การหากระแสเมื่อทราบพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ 132
  16.5 สภาพต้านทาน 132
  16.6 ความนำไฟฟ้า 133
  16.7 สภาพนำไฟฟ้า 134
  16.8 ไดโอดผลึก 135
  16.9 ความต้านทานไฟฟ้าและการอ่านสีความต้านทาน 146
  16.10 การต่อตัวต้านทาน 148
  16.11 การแปลงความต้านทานอย่างยาก 159
  16.12 ความต้านทานที่ต่อแบบสมมาตร(เกินหลักสูตร) 162
  16.13 WHEATSTONE BRIDGE 164
  16.14 การเปลี่ยนรูปความต้านทาน Delta Wye (เกินหลักสูตร) 169
  16.15 กฎของโอห์ม 170
  16.16 แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ ความต่างศักย์ภายในเซลล์ 171
  16.17 การคำนวณกระแสไฟฟ้าแยกไหล 173
  16.18 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 175
  16.19 กราฟไฟฟ้ากระแสที่ใช้บ่อยๆ 179
  16.20 การคำนวณเมื่อมีไดโอดอยู่ด้วย 188
  16.21 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 191
  16.22 MAXWELL'S CYCLIC CURRENT 192
  16.23 การหาความต่างศักย์ 2 จุดในวงจร (เมื่อคร่อมเซลล์ไฟฟ้าด้วย) 194
  16.24 การหาศักย์ไฟฟ้าเมื่อต่อสายดิน 195
  16.25 แอมมิเตอร์ 198
  16.26 โวลต์มิเตอร์ 199
  16.27 เครื่องมือวัดความต้านทานของลวดต้านทานไฟฟ้า 200
  16.28 พลังงานไฟฟ้า (หน่วยเป็นจูล) 212
  16.29 กำลังไฟฟ้า (หน่วยเป็นวัตต์) 213
  16.30 การคำนวณเงินค่าไฟฟ้า 216
  16.31 การหาประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ (C) 224
  16.32 การ CHARGE  แบตเตอรี่ 225
  16.33 ลวดต้านทานต่อกันเพื่อหาวัตต์หรือโวลต์สูงสุด 226
  16.34 เปรียบเทียบการส่งความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงและต่ำ 230
  16.35 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 231
  16.36 การคำนวณสนามแม่เหล็ก 232
  16.37 สนามแม่เหล็กโลก 233
  16.38 สนามแม่เหล็กโลกที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า 234
  16.39 การ CROSS VECTOR 240
  16.40 ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก 241
  16.41 การหาทิศทางของแรงบนประจุในสนามแม่เหล็ก 242
  16.42 ประจุวิ่งวนในสนามแม่เหล็ก 244
  16.43 ประจุไฟฟ้าเคลื่อนทีทำมุม กับสนามแม่เหล็ก 246
  16.44 แรงบนตัวนำที่มีกระแสผ่าน 275
  16.45 แรงระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวด 285
  16.46 แรงบนขดลวดสี่เหลี่ยมเมื่อมีกระแสไฟฟ้าและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 290
  16.47 กัลวานอมิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 292
  16.48 กรอบลวดวิ่งตัดสนามแม่เหล็ก 294
  16.49 วงจรบริดจ์ไดโอด (เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง) 299
 

แบบฝึกหัในแบบเรียน บทที่ 16

302
  โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 16 321
  เฉลยโจทย์ประสบการณ์ บทที่ 16 326
       
17 ไฟแม่เหล็ก 2  
  17.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 327
  17.2 การหาทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 328
  17.3 การพิสูจน์ความต่างศักย์  V =vBl 329
  17.4 ไดนาโม 330
  17.5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 342
  17.6 หม้อแปลงไฟฟ้า 347
  17.7 กระแสไฟฟ้าสลับ 355
  17.8 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 357
  17.9 แผนภาพเฟสเซอร์ 363
  17.10 การรวมความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 364
  17.11 ค่ายังผล  ค่ามิเตอร์ ค่า rms 365
  17.12 กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 367
  17.13 ตัวประกอบกำลัง 368
  17.14 การอ่าน  vmax  ,  I max   จากสมการไฟฟ้า 370
  17.15 วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ  ตัวเก็บประจุอนุกรมกัน 371
  17.16 วงจรความต้านทาน  ตัวเหนี่ยวนำ  ตัวเก็บประจุต่อขนานกัน 372
  17.17 ภาวะเรโซแนนซ์ของวงจรไฟฟ้า AC 373
 

แบบฝึกหัในแบบเรียน บทที่ 17

391
  โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 17 399
  เฉลยโจทย์ประสบการณ์ บทที่ 17 402
 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71242921

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์