เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม และสองภาษา โดย บัณฑิตแนะแนว
ความนิยมของผู้ชม: / 32
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

หมวดที่

 เนื้อเรื่อง

หน้า
1 รายละเอีอดการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม. 4  
 

 

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2550

5
 

 

สรุปประกาศ รร.เตรียมอุดมศึกษาเรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4

16
 

 

สถิติการรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2531-2549

21

 

2 ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 2541-2544  
 

 

วิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา - ภาษาไทย (ฉบับที่ 1 ) ชุดที่ 1

22
 

 

วิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา - ภาษาไทย (ฉบับที่ 1 ) ชุดที่ 2 34
 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 1) ชุดที่ 1 47
 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 1) ชุดที่ 2

64
 

 

วิชาภาษาไทย (ฉบับที่ 2)

82
 

 

วิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2)

89

 

3 เก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม. 4  รร.เตรียมอุดมศึกษา  
 

 

เก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม. 4 รร.เตรียมอุดมศึกษา (ชุดที่ 1) 97
 

 

เก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม. 4 รร.เตรียมอุดมศึกษา (ชุดที่ 2)

133

 

4 แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม. 4  ENGLISH PROGRAM  
 

 

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ENGLISH PROGRAM (ชุดที่ 1)

157
 

 

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ENGLISH PROGRAM (ชุดที่ 2)

175

 

5 เฉลยข้อสอบ  
 

 

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา - ภาษาไทย (ฉบับที่ 1) ชุดที่ 1

199
 

 

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา - ภาษาไทย (ฉบับที่ 1) ชุดที่ 2

222
 

 

เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 1) ชุดที่ 1

246
 

 

เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 1) ชุดที่ 2

262
 

 

เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย (ฉบับที่ 2)

277
 

 

เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2)

283
 

 

เฉลยเก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม (ชุดที่ 1)

287
 

 

เฉลยเก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม (ชุดที่ 2)

334
 

 

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ENGLISH PROGRAM (ชุดที่ 1)

373
 

 

เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ENGLISH PROGRAM (ชุดที่ 2)

402

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72470711

Who's Online