เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ O-NET & A-NET , ม.5 เล่ม 3 โดย อาจารย์ กฤตนัย (สมชาย) จันทรจตุรงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
9 ของไหล 1
  9.1 ความยืดหยุ่นเชิงเส้นของของแข็ง 1
  9.2 ความดันของของเหลว 1
  9.3 แรงดันน้ำกระทำต่อประตูน้ำหรือเขื่อน 2
  9.4 แรงลอยตัว 3
  9.5 เครื่องอัดไฮดรอลิก 3
  9.6 แรงตึงผิว 3
  9.7 การซึมตามรูลึก 4
  9.8 แรงหนืด 4
  9.9 หลักการของแบร์นูลลี 4
 

ข้อสอบบทที่ 9 ของไหล

5
  เฉลยข้อสอบบทที่ 9 ของไหล 60
 
10 ความร้อน สมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ 161
  10.1 ความร้อน 161
  10.2 กฎของก๊าซ 161
  10.3 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 162
  10.4 พลังงานในระบบ 162
  10.5 กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิก 163
  10.6 การถ่ายเทความร้อนระหว่างก๊าซ 163
  10.7 ความจุความร้อนจำเพาะของก๊าซ 163
 

ข้อสอบบทที่ 10 ความร้อนสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์

164
  เฉลยข้อสอบบทที่ 10 ความร้อนสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ 208
 
11 คลื่น 291
  11.1 การเคลื่อนที่แบบคลื่น 291
  11.2 สมบัติของคลื่น 291
 

ข้อสอบบทที่ 11 คลื่น

296
  เฉลยข้อสอบบทที่ 11 คลื่น 351

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72471625

Who's Online