สมาร์ทวันอันล็อค 2 SMART-I UNLOCKED 2 สอบตรงคณะวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

   

สารบัญ

 

ส่วนที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
 
รู้จักคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
  หลักสูตรที่สามารถใช้คะแนน SMART-I ยื่นได้ 2
  รายละเอียดเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร 4
  เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
  (หลักสูตรภาษาไทย) 17
  เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
  (หลักสูตรนานาชาติ : BBA) 20
  ตารางสรุปคะแนน SMART-I 22
  คะแนนต่ำสุดของแต่ละสาขา 23
 
2 วิเคราะห์เจาะลึกกับการทำข้อสอบ 25
 
  วิชาคณิตศาสตร์ 26
  วิชาภาษาอังกฤษ 47
  วิชาการอ่าน 53
 
3 ข้อสอบพร้อมเฉลย 61
 
  ข้อสอบชุดที่ 1 63
  เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 102
  ข้อสอบชุดที่ 2 135
  เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 176

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72466406

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์