ฟิสิกส์ ของไหล ความร้อน คลื่นกล ม.5 เทอม 1 โดย อ.ช่วง ทมชิตชงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

ฟิสิกส์ ของไหล ความร้อน คลื่นกล ม.5  เทอม 1 

โดย อ.ช่วง รศ. เพลินจิต  นายแพทย์ประกิตเผ่า  รศ. นายแพทย์ประกิตพันธุ์  ทมชิตชงค์

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
9 ของไหล  
 

9.1

ความดันและแรงดัน 1
  9.2 ความดันของของเหลว 1
  9.3 ลักษณะสำคัญของความดันของของเหลว 2
  9.4 แรงดันและความดันที่ของเหลวกระทำต่อก้นภาชนะและกันภาชนะกระทำต่อพื้นดิน 3
  9.5 การวัดความดันบรรยากาศ 5
  9.6 ความดันของของเหลวทางด้านข้างภาชนะและแรงดันที่เขื่อนกั้นน้ำ 6
  9.7 แรงดันเกจ 7
  9.8 มาโนมิเตอร์ 8
  9.9 การหาแรงลัพธ์ในแนวระดับที่เขื่อนเอียงกับเขื่อนในแนวดิ่ง 8
  9.10 กาลักน้ำ 24
  9.11 หลอดตัวยู 26
  9.12 เครื่องมือหลอดตัวยูคว่ำของแฮร์ 27
  9.13 การคำนวณบารอมิเตอร์ที่มีอากาศภายในหลอด 39
  9.14 การใช้หลอดตัว U  ในลักษณะของมาโนมิเตอร์ 45
  9.15 กฎของปาสคาล 49
  9.16 เครื่องอัดไฮดรอลิก 49
  9.17 หลักการของอาร์คีมีดีส 57
  9.18 น้ำหนักของวัตถุที่อ่านจากตาชั่ง 60
  9.19 ความตึงผิว 75
  9.20 หลอดคะปิลลาร์ 78
  9.21 ความหนืด 91
  9.22 ทฤษฎีของแบร์นูลลี 98
  9.23 สมบัติเชิงกลของสารที่เป็นของแข็ง 115
  โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 9 123
 

เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 9

126
  เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 9 127
 
10 ความร้อน  
 

10.1

อุณหภูมิ 137
  10.2 สมมูลกลความร้อน 137
  10.3 ปริมาณทาง MACROSCOPIC 138
  10.4 ปริมาณทาง MICROSCOPIC 138
  10.5 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ 138
  10.6 การศึกษาปริมาณทางความร้อน 140
  10.7 คารอลีมิเตอร์ 143
  10.8 การเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน 144
  10.9 สมบัติของแก๊ส 153
  10.10 การศึกษาแก๊สในระบบ Thermodynamics 154
  10.11 การทดลองของบอยล์ 155
  10.12 การหาค่านิจของแก๊ส (R) 163
  10.13 กฎของแก๊สเมื่อมีโมเลกุลมาเกี่ยวข้อง 164
  10.14 การศึกษาแก๊สในระบบ Statistical Mechanics 171
  10.15 กฎการแจกแจงอัตราเร็วของ Maxwell 174
  10.16 การหาอุณหภูมิผสมของแก๊ส 177
  10.17 การเคลื่อนที่แบบบราวเนี่ยน 199
  10.18 งานที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนปริมาตร 199
  10.19 พลังงานภายในระบบ 200
  10.20 กราฟ P-V 201
  10.21 ความจุความร้อนจำเพาะของแก๊ส 203
  โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 10 212
 

เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 10

214
  เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 10 215
 
11 คลื่นกล  
 

11.1

การเคลื่อนที่แบบคลื่น 223
  11.2 คลื่นในลวดสปริง 223
  11.3 คลื่นน้ำ 224
  11.4 ธรรมชาติของคลื่น 224
  11.5 การจำแนกคลื่น 225
  11.6 ส่วนต่างๆของคลื่น 228
  11.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของคลื่นกับความลึก 230
  11.8 การศึกษาคลื่นน้ำด้วยถาดคลื่น 230
  11.9 เฟสของคลื่น 262
  11.10 สโตรโบสโคป 276
  11.11 สมบัติของคลื่น 284
  11.12 การสะท้อนของคลื่น 284
  11.13 การหักเหของคลื่น 302
  11.14 การแทรกสอด 324
  11.15 การเลี่ยวเบน 335
  11.16 คลื่นนิ่ง 379
  11.17 อัตราเร็วของคลื่นตามขวางในเส้นเชือกตึง 383
  โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 11 393
 

เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 11

395
  เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน บทที่ 11 396
 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71235857

Who's Online