ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 โดย มงคล ทองสงคราม
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ


บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า  
  1-1 อะตอมและโมเลกุล 1
  1-2 แรงไฟฟ้าสถิต 2
  1-3 กฎของคูลอมบ์ 3
  1-4 ความต่างศักย์ 5
  1-5 กระแสไฟฟ้า 6
  1-6 ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า 7
  1-7 ความต้านทานและความนำไฟฟ้า 7
  1-8 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานของตัวนำ 8
  1-9 อุณหภูมิของตัวนำที่มีผลต่อความต้านทาน 11
  สรุปสาระสำคัญ 13
  คำถามท้ายบท 14
  แบบฝึกหัด 14
 
2 กฎของโอห์ม , กำลังไฟฟ้าและตัวต้านทาน  
  2-1 กฎของโอห์ม 16
  2-2 งานและพลังงานกล 19
  2-3 งานและพลังงานไฟฟ้า 20
  2-4 ประสิทธิภาพ 21
  2-5 กำลังกล 23
  2-6 กำลังไฟฟ้า 24
  2-7 ประสิทธิภาพในรูปกำลังไฟฟ้า 26
  2-8 สมการหาค่ากำลังไฟฟ้า 28
  2-9 พลังงานในรูปกิโลวัตต์-ชั่วโมง 30
  2-10 ตัวต้านทาน 31
  2-11 รหัสสีของตัวต้านทาน 33
  สรุปสาระสำคัญ 35
  คำถามท้ายบท 36
  แบบฝึกหัด 36
 
3 วงจรไฟฟ้า  
  3-1 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 39
    3-1.1 แหล่งกำเนิดหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 40
    3-1.2 ทิศทางของกระแสไฟฟ้า 43
  3-2 วงจรอนุกรม 43
    3-2.1 กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 44
    3-2.2 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน 46
    3-2.3 กำลังไฟฟ้าในวงจรอนุกรม 49
    3-2.4 การเปิดวงจร 51
    3-2.5 การลัดวงจร 52
    3-2.6 กฎการแบ่งแรงดันไฟฟ้า 56
    3-2.7 การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอนุกรม 58
  3-3 วงจรขนาน 60
    3-3.1 กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 61
    3-3.2 ความต้านทานรวมในวงจรขนาน 62
    3-3.3 กำลังไฟฟ้าในวงจรขนาน 66
    3-3.4 กฎการแบ่งกระแสไฟฟ้า 68
    3-3.5 การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบขนาน 70
  สรุปสาระสำคัญ 72
  คำถามท้ายบท 73
  แบบฝึกหัด 75
 
4 วงจรผสม  
  4-1 หลักการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาในงจรผสม 87
  4-2 วิธีลำดับขั้นบันได 97
  4-3 วงจรเทียบกราวด์ 99
  4-4 วงจรรูปทรงเรขาคณิต 105
  4-5 วงจรประกอบด้วย Dependent Sources 110
  คำถามท้ายบท 113
  แบบฝึกหัด 114
 
5 การเปลี่ยนโครงสร้างวงจรไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่มีหลายแหล่งจ่าย  
  5-1 การเปลี่ยนโครงสร้างวงจรแบบวายและแบบเดลตา 128
    5-1.1 การเปลี่ยนโครงสร้างวงจรแบบเดลตาเป็นแบบวาย 129
    5-1.2 การเปลี่ยนโครงสร้างวงจรแบบวายเป็นแบบเดลตา 131
  5-2 การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า 136
    5-2.1 การเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 139
  5-3 วงจรไฟฟ้าที่มีหลายแหล่งจ่าย 141
    5-3.1 การแก้สมการด้วยวิธีดีเทอร์มิแนนท์ และเมทริกซ์ 141
  5-4 การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเมช 146
    5-4.1 สมการมาตรฐานเมช 152
  5-5 การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนด 165
    5-5.1 สมการมาตรฐานโนด 169
  สรุปสาระสำคัญ 186
  คำถามท้ายบท 186
  แบบฝึกหัด 187
 
6 ทฤษฎีโครงสร้างวงจรไฟฟ้า  
  6-1 หลักการวางซ้อน 202
  6-2 ทฤษฎีเทวินิน 214
  6-3 ทฤษฎีนอร์ตัน 227
  6-4 การเปลี่ยนวงจรเทียบเคียงเทวินินและนอร์ตัน 237
  6-5 ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด 240
  6-6 ทฤษฎีมิลล์แมน 246
  คำถามท้ายบท 250
  แบบฝึกหัด 251
 
7 คาปาซิแตนซ์และคาปาซิเตอร์  
  7-1 ธรรมชาติของคาปาซิเตอร์ 262
  7-2 คุณสมบัติของไดอิเลคทริค 265
  7-3 ขนาดของคาปาซิเตอร์ที่มีผลต่อค่าคาปาซิแตซ์ 268
  7-4 วงจรคาปาซิเตอร์ 269
    7-4.1 วงจรคาปาซิเตอร์อนุกรม 269
    7-4.2 วงจรคาปาซิเตอร์ขนาน 273
    7-4.3 วงจรคาปาซิเตอร์ผสม 274
  7-5 Transient ในวงจร RC อนุกรม 276
    7-5.1 Transient Current 276
    7-5.2 RC Time Constant 279
    7-5.3 Transient Voltages 281
    7-5.4 Transient ขณะคาปาซิเตอร์คายประจุไฟฟ้า 285
  7-6 Transient ในวงจร RC ผสม 289
    7-6.1 กระแสและแรงดันไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้นและในช่วงทรงตัว 291
  7-7 กระแสไฟฟ้าไหลผ่านและแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมคาปาซิเตอร์ 293
  7-8 พลังงานในคาปาซิเตอร์ 297
  แบบฝึกหัด 298
 
8 อินดักแตนซ์ และ อินดักเตอร์  
  8-1 การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 310
    8-1.1 กฎของเลนซ์ 312
    8-1.2 กฎของฟาราเดย์ 313
  8-2 Self-Inductance 316
    8-2.1 Permeability 317
  8-3 อินดักเตอร์ 322
  8-4 วงจรอินดักเตอร์ อนุกรม และขนาน 324
  8-5 Transient  ในวงจร RL อนุกรม 328
  8-6 Transient  ในวงจร RL ผสม 334
  8-7 กระแสและแรงดันไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้น และในทรงตัว 336
  8-8 พลังงานในอินดักเตอร์ 340
  แบบฝึกหัด 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71234699

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์