วงจรไฟฟ้า 1 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. โดย สุพจน์ กนกการ
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ


บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 กฎของโอห์ม 1
  1.1 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 3
  1.2 ความต้านทานไฟฟ้า 5
  1.3 การต่อตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า 13
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 24
 
2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวงจรและวงจรบริดจ์ 33
  2.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวงจร 33
  2.2 วงจรบริดจ์ 49
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 51
     
3 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 56
  3.1 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 56
  3.2 แมตริกและดีเทอร์มิแนนท์ 62
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 76
     
4 วิธีเมชเคอร์เรนท์ 83
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 99
     
5 วิธีโนดโวลเตจ 107
  5.1 ศัพท์ที่เกียวกับโนดโวลเตจ 107
  5.2 ลำดับขั้นการใช้วิธีโนดโวลเตจหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า 108
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 122
     
6 ทฤษฎีการวางซ้อน 129
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 146
     
7 ทฤษฎีเทวินิน 151
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 172
     
8 ทฤษฎีนอร์ตัน 179
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 197
     
9 ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด 205
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 217
     
10 ทฤษฎีการทดแทนและทฤษฎีการแทนที่ 223
  10.1 ทฤษฎีการทดแทน 223
  10.2 ทฤษฎีการแทนที่ 233
  แบบฝึกหัดบทที่ 10 239
     
11 ไฟฟ้าสถิต 245
  11.1 ไฟฟ้าสถิต 245
  11.2 ศักย์ไฟฟ้าและพลังงาน 251
  แบบฝึกหัดบทที่ 11 263
     
12 คาปาซิเตอร์ 265
  12.1 ค่าความจุของคาปาซิเตอร์ 266
  12.2 คาปาซิเตอร์แบบทรงกลม 267
  12.3 คาปาซิเตอร์ชนิดแผ่นตัวนำขนานกัน 270
  12.4 คาปาซิเตอร์แบบหลายแผ่นตัวนำและแบบปรับค่าได้ 274
  12.5 คาปาซิเตอร์แบบทรงกระบอก 276
  12.6 ค่าคาปาซิแตนซ์ในวงจรไฟฟ้า 278
  12.7 พลังงานสะสมในคาปาซิเตอร์ 283
  แบบฝึกหัดบทที่ 12 294
     
13 แม่เหล็ก 297
  13.1 กฎของแรงอำนาจแม่เหล็ก 297
  13.2 ความเข้มของสนามแม่เหล็ก 298
  13.3 ศักย์แม่เหล็ก 298
  13.4 เส้นแรงของสนามแม่เหล็ก 299
  13.5 การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 299
  13.6 ค่าความซาบซึมสัมบูรณ์กับค่าความซาบซืมสัมพันธ์ 299
  13.7 ความเข้มแม่เหล็ก 301
  13.8 ความสามารถยอมรับได้ 301
  13.9 แรงที่เกิดขึ้นที่ตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งวางอยู่ในสนามเม่เหล็ก 303
  13.10 แรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวนำ 2 เส้นวางขนานกัน 307
  13.11 วงจรแม่เหล็ก 312
  13.12 การรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก 315
  แบบฝึกหัดบทที่ 13 325
     
14 ค่าอินดักแตนซ์ 327
  14.1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้ 327
  14.2 กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้า 327
  14.3 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 329
  14.4 ค่าแห่งการชักนำหรือค่าอินดักแตนซ์ 332
  14.5 ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการชักนำตัวเอง 333
  14.6 ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการเหนี่ยวนำร่วม 336
  14.7 ค่าอินดักแตนซ์ของการต่อขดลวดเข้าด้วยกัน 339
  14.8 อิสเตอริซีสแม่เหล็ก 343
  14.9 กฎของสไตน์เมทซ์ 348
  14.10 พลังงานที่เก็บไว้ในสนามแม่เหล็ก 349
  14.11 อำนาจการยกน้ำหนักของแม่เหล็ก 353
  14.12 ลักษณะการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าในวงจรอินดักทีฟ 354
  14.13 ลักษณะการลดลงของกระแสไฟฟ้าในวงจรอินดักทีฟ 356
  แบบฝึกหัดบทที่ 14 361
  บรรณานุกรม 364


           

 

 

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71231585

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์