หลักฟิสิกส์ เสียง แสง แสงกับทัศนอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 โดย สุมิตร สวนสุข
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ


บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
12 เสียง  
  12.1 ธรรมชาติของเสียง 1
  12.2 อัตราเร็วของเสียง 16
  12.3 การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง 19
  12.4 ความเข้มเสียงและการได้ยิน 22
  12.5 เสียงดนตรี 43
  12.6 บีตส์ 69
  12.7 ปรากฎกาณ์ดอปเพลอร์ 73
    แบบฝึกหัด บทที่ 12 88
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 12 113
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 167
13 แสง  
  13.1 การแทรกสอด 173
  13.2 การเลี้ยวเบนของแสง 185
  13.3 เกรตติง 198
  13.4 การกระเจิงของแสง 206
    แบบฝึกหัด บทที่ 13 210
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 13 224
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 245
14 แสงกับทัศนอุปกรณ์  
  14.1 การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง 249
  14.2 สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 252
  14.3 การหักเหของแสง 280
  14.4 ทัศนอุปกรณ์ 319
  14.5 ปรากฎการณ์เกี่ยวกับแสง 327
  14.6 ความสว่าง 330
  14.7 ตาและการมองเห็นสี 334
    แบบฝึกหัด บทที่ 14 343
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 14 365
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 368

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72473601

Who's Online