หลักฟิสิกส์ ของไหล ความร้อน และคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 โดย สุมิตร สวนสุข
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
9 ของไหล  
  9.1 ความหนาแน่น 1
  9.2 ความดันในของเหลว 3
  9.3 กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก 22
  9.4 แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส 26
  9.5 ความตึงผิวและแรงดึงผิว 33
  9.6 ความหนืดและแรงหนืด 44
  9.7 พลศาสตร์ของของไหล 51
    แบบฝึกหัด บทที่ 9 70
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 9 93
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 138
10 ความร้อน  
  10.1 ความร้อน 159
  10.2 อุณหภูมิ 160
  10.3 พลังงานความร้อนกับสถานะของสารและการขยายตัวของสาร 164
  10.4 การถ่ายโอนความร้อน 182
  10.5 สมบัติของแก๊สในอุดมคติ 184
  10.6 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 201
  10.7 พลังงานภายในระบบ 212
    แบบฝึกหัด บทที่ 10 221
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 10 245
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 285
11 คลื่นกล  
  11.1 คลื่น 296
  11.2 การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล 297
  11.3 คลื่นผิวน้ำ 300
  11.4 การซ้อนทับกันของคลื่น 320
  11.5 สมบัติของคลื่น 328
  11.6 คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง 369
    แบบฝึกหัด บทที่ 11 375
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 11 401
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 429

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72462788

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์