หลักฟิสิกส์ กลศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 โดย สุมิตร สวนสุข
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
5 งานและพลังงาน  
  5.1 งาน 1
  5.2 พลังงานจลน์ 13
  5.3 พลังงานศักย์ 14
  5.4 หลักของงานและพลังงาน 22
  5.5 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 28
  5.6 กำลัง 38
  5.7 ประสิทธิภาพของเครื่องกล 42
    แบบฝึกหัด บทที่ 5 45
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 5 63
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 102
6 โมเมนตัมและการดล 125
  6.1 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 125
  6.2 การดลและแรงดล 129
  6.3 การชนใน 1 มิติ และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 136
  6.4 การชนใน 2 มิติ และ 3 มิติ 152
    แบบฝึกหัด บทที่ 6 160
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 6 172
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 207
7 การเคลื่อนที่แบบหมุน  
  7.1 การหมุน 231
  7.2 ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 242
  7.3 โมเมนต์ความเฉื่อย 243
  7.4 พลังงานจลน์ของการหมุน 256
  7.5 โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม 259
  7.6 งานและกำลังของการหมุน 266
  7.7 การพิจารณาการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบเชิงมุม 270
    แบบฝึกหัด บทที่ 7 273
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 7 283
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 302
8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น  
  8.1 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 312
  8.2 แรงเสียดทาน 322
  8.3 สมดุลต่อการหมุน 331
  8.4 สมดุลสัมบูรณ์ 333
  8.5 เครื่องกลอย่างง่าย 342
  8.6 สภาพยืดหยุ่น 344
    แบบฝึกหัด บทที่ 8 354
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 8 373
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 420

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71250031

Who's Online