เทคนิคตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ O-NET & A-NET , ม.6 เล่ม 6 โดย อ.กฤตนัย (สมชาย) จันทรจตุรงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
18 ไฟฟ้ากระแสสลับ 1
  18.1 ไฟฟ้ากระแสสลับ 1
  18.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2
  18.3 การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3
  18.4 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 4
  ข้อสอบบทที่ 18 ไฟฟ้ากระแสสลับ 6
  เฉลยข้อสอบบทที่ 18 ไฟฟ้ากระแสสลับ 27
19 ฟิสิกส์อะตอม 70
  19.1 การค้นพบอิเล็กตรอน 70
  19.2 ประจุของอิเล็กตรอน 70
  19.3 การทดลองการกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด 70
  19.4 การแผ่พลังงานของวัตถุดำ 71
  19.5 สเปคตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 71
  19.6 ทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของบอร์ 72
  19.7 การทดลองของฟรังค์และเฮิรตซ์ 73
  19.8 รังสีเอกซ์ 73
  19.9 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 73
  19.10 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 74
  19.11 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนต์เบอร์ก 74
  ข้อสอบบทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม 76
  เฉลยข้อสอบบทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม 113
20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 185
  20.1 องค์ประกอบของนิวเคลียส 185
  20.2 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 185
  20.3 กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 186
  20.4 ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ 186
  20.5 เสถียรภาพของนิวเคลียส 187
  20.6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 187
  20.7 ปฏิกิริยาฟิชชัน 188
  20.8 ปฏิกิริยาฟิวชัน 188
  ข้อสอบบทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 189
  เฉลยข้อสอบบทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 219

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 57024382

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์