ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ ม.1  บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด
ความนิยมของผู้ชม: / 11
แย่มากดีมาก 

 

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

 

สารบัญ

 

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

 

 

ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์

 

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ภาคเรียนที่ 2

 

 

ตะลุยโจทย์สังคมศึกษา ม.1

 

สาระภูมิศาสตร์

 

 

สาระเศรษฐศาสตร์

 

 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 

 

สาระศาสนา ศึลธรรม จริยธรรม

 

 

สาระประวัติศาสตร์

 

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
28 การนับศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 309
29 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 313
30 ถิ่นกำเนิดเดิมของชนชาติไทย 317
31 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 322
32 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยสมัยก่อนสมัยสุโขทัย 326
33 ความเจริญด้านต่างๆ ของอาณาจักรสุโขทัย 331
34 การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 337

 

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.1

 

ตอนที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาและหลักการใช้พจนานุกรม  
  1. ความรู้เกี่ยวกับประโยค 340
  2. หลักการใช้พจนานุกรม 343
2 การคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯในชีวิตประจำวัน  
  1. การพัฒนากำลังความคิด 346
  2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 349
3 งานประพันธ์คัดสรร  
  1.  ความสุขในวัดเบญจมบพิตร 352
  2.  พหุบาทสัตวาภิธาน 356
  3.  นิดๆหน่อย 360
  4.  บทละครรำเรื่องพระร่วง 364
  5. พระยาพิชัยดาบหัก 368
  6.  นิราศเมืองแกลง 372
  7.  ไขภาษา 376
  8.  รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ 380
  9.  ผู้ชนะสิบทิศ ตอนกลศึกเมืองแปร 384
  10. สุภาษิตโคลงโลกนิติ 388
  11. แม่ศรีเรือน 392
  12. เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว 395
  13. หมุนไปตามลมปาก 398
  14. เบญจวิวิธรวรรณ 401

 

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.1

 

Part 1 : Grammar point-by-point

 

 

Part 2 : discrete and Global types

 

 

เฉลย

 

 

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72686639

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์