ติวแบบฟิตๆ พิชิต Ent. วิศวกรรมศาสตร์ PAT3 โดย สมเด็จ วงค์มาต
ความนิยมของผู้ชม: / 11
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

PART

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

   แนะแนว วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 1

1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1
   (Science & Technology) 1
    หมวดกลศาสตร์ 3
    หมวดไฟฟ้า 11
 

 

หมวดสมบัติของสาร 32
    ยานยนต์ 59
 

 

น้ำมันและพลังงานทดแทน 63
    พลาสติก 74

2

คณิตศาสตร์และทักษะในการคำนวณ

79
   (Mathematics & Calculation skills) 79
    เวกเตอร์ 81
    จำนวนเชิงซ้อน 90
 

 

ตรีโกณมิติ 101
    เมตริกซ์ 114
 

 

ลำดับและอนุกรม 133
    การเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ 144
 

 

ความน่าจะเป็น 158
    ลิมิตและแคลคูลัส 170
    สถิติ 199

3

เขียนแบบวิศวกรรมและมิติสัมพันธ์

221
   (Engineering Drawing & Multi - Dimensions) 221
    เขียนแบบวิศวกรรม 223
    มิติสัมพันธ์ 254

4

ความคิดแบบวิศวกรและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

269


 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71235643

Who's Online