ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรียบเรียงโดย ดร.กิติพล ชิตสกุล
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและพีชคณิต

1
    โครงสร้างของสสาร  กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม พีชคณิต  ปริมาณบวกและปริมาณลบ  สมการ การคูณไขว้ วิทสโตนบริด์จ  

2

เศษส่วนเลขทศนิยมและอัตราร้อยละ

15
    เศษส่วน เศษเกิน การบวกและการลบ การคูณ การหาร เลขทศนิยม เลขคณิต กับเลขทิศนิยม  ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  

3

กำลังงานและพลังงาน

29
    กำลังงานไฟฟ้า  เลขช้ำกำลัง ราก พลังงาน  

4

สิบยกกำลัง และลอการิธึม

39
    สิบยกกำลัง การคูณและหาร  ตัวเลขนัยสำคัญ การยกกำลังและราก  หน่วยลอการิธึม ลอการิธึมของเลขจำนวนที่มีค่ามาก เดซิเบล กำลังงานสูญเสีย ระดับกำลังงานอ้างอิง อัตราขยายรวม  

5

ความต้านทานและขนาดของเส้นลวดตัวนำ

58
    ความยาวของเส้นลวดตัวนำ  ภาคตัดขวาง เซอร์คิลลาร์มิล  ความต้านทานจำเพาะ  การแปรตามอุณหภูมิ  ขนาดของเส้นลวด ขนาดกระแสสูงสุด การกำหนดขนาดของสาย หน่วย SI  

6

วงจรแบบอนุกรม

69
    ตัวต้านทานต่อแบบอนุกรม แรงเคลื่อนไฟฟ้า และความต้านทานภายใน วงจรแบ่งศักย์ไฟฟ้า  

7

วงจรแบบขนาน

80
    ตัวต้านทานต่อแบบขนาน การใช้เครื่องคำนวณ ตัวต้านทานของสองตัวต่อขนานกัน การต่อแบบผสมระหว่างขนานและอนุกรม แอมป์มิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ วงจรสตาร์และเดลต้า  

8

สมการร่วมและกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์

98
    สมการร่วม การหาผลเฉลยของสมการร่วม กรณีตัวแปรมากกว่าสอง กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ อิมพีแดนซ์แมทชิ่ง  ตัวบั่นทอนสัญญาณแบบ ตัวบั่นทอนสัญญาณแบบ T  

9

ทฤษฎีโครงข่าย

121
    ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีของเทวินิน ทฤษฎีของนอร์ตัน การแปลงระหว่างเทนิน-นอร์ตัน ทฤษฎีของมิลล์แมน  

10

การเหนี่ยวนำ

142
    การเหนี่ยวนำในตัวเอง  พลังงานของขดลวดเหนี่ยวนำที่มีกระแสไหลผ่านเวลาคงที่ เลขชี้กำลัง ขดลวดเหนี่ยวนำหลายตัวต่อยู่ด้วยกัน  

11

ความจุไฟฟ้า

153
    ความจุไฟฟ้า  พลังงานของตัวเก็บประจุที่ถูกชาร์จ  ตัวเก็บประจุเมื่อต่ออนุกรมกันหลายตัว  ตัวเก็บประจุหลายตัวต่อแบบขนาน  

12

ตรีโกณมิติและเวกเตอร์

165
    การวัดมุม นาที และวินาที ฟังก์ชันตรีโกณมิติ มุมขนาดโต  ทฤษฎีบทของปีธาโกรัส  หารหาผลเฉลยของสามเหลี่ยมมุมฉาก  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ การบวกเวกเตอร์ การแตกเวกเตอร์  การบวกเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ประกอบ  

13

ไฟฟ้ากระแสสลับ

184
    กราฟ เส้นโค้งรูปไซน์ คลื่น ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ายังผล หม้อแปลงไฟฟ้า การนำเสนอรูปแบบเฟเซอร์  

14

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบอนุกรม

199
    รีแอคแตนซ์ มุมเฟส อิมพีแดนซ์ รีโซแนนซ์ เพาเวอร์แฟกเตอร์ อิมพีแดนซ์แมทชิ่ง  

15

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบขนาน

219
    ความสัมพันธ์ระหว่างเฟส ตัวกรองสัญญาณ รีโซแนนซ์ การบวกเฟเซอร์โดยวิธีแยกองค์ประกอบ  
  ภาคผนวก ก แฟกเตอร์การแปลงหน่วย 240
  ภาคผนวก ข ตารางลวดตัวนำตามมาตรฐานอเมริกา 242
  ภาคผนวก ค ตารางค่ากระแสสูงสุดของลวดทองแดงตัวนำ 243
  ภาคผนวก ง ตารางลอการิธึม 4 ตำแหน่ง 244
    ตารางลอการิธึมผกผัน 246
  ภาคผนวก จ ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 248

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72466554

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์