ชีวเคมี ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ดร.สิรินทร์ วิโมกข์สันถว์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

ดร. เจมส์ เอ. โอลสัน  ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์   ดร.สุวิทย์ เพียรกิจกรรม  ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม  และดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

สารบัญ

เรื่อง

หน้า
ตอนที่  บทที่    
1 หลักการทางเคมีและชีววิทยา  
  1 อะตอม โมเลกุล และชีวเคมี 1
  2 กรด เบส และ บัฟเฟอร์ 15
  3 เซลล์  และองค์ประกอบของเซลล์ 25
  4 เทอร์โมไดนามิกส์ และพลังงานศาสตร์ของชีวิต 45
  5 หลักและวิธีทางกายภาพในชีวเคมี 67
2 ชีวโมเลกุล  
  6 โปรตีน 93
  7 เอ็นไซม์ 122
  8 กรดนิวคลีอิค 157
  9 ไขมัน 176
  10 คาร์โบไฮเดรท 193
3 เมตาบอลิสม  
  11 เมตาบอลิสม: บทสำรวจ 210
  12 เมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรท 223
  13 เมตาบอลิสมของไขมัน 261
  14 เมตาบอลิสมของกรดอะมิโน 275
  15 เมตาบอลิสมของกรดนิวคลีอิค 300
4 พันธุศาสตร์และการควบคุม  
  16 การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิคและโปรตีน 312
  17 การควบคุมการทำงานของยีน 335
  18 ฮอร์โมน 348
5 เรื่องน่าสนใจ  
  19 โภชนาการ 367
  20 การย่อย การดูดซึม และการขนส่ง 399
  21 ของเหลวในร่างกาย การหายใจ และสมดุลย์กรด-เบส 419
  22 ตับ ไต และดวงตา 431
  23 กระดูก กล้ามเนื้อ และประสาท 441
  24 การสังเคราะห์แสง และการตรึงไนโตรเจน 460
  25 เยื่อเซลล์ 475
  26 การสืบพันธุ์และการคุมกำเนิด 488
  27 ชีวเคมีของมะเร็ง 499
  28 สารเป็นพิษในอาหาร 524
  ดัชนีอังกฤษ- ไทย 553

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72309734

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์