SUNNY BANGCHAK (ซันนี่ บางจาก)
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 

ฟิสิกส์ราชมงคล เยี่ยมชมซันนี่ บางจาก วันที่ 21 กันยายน 2555

คลิกที่รูปภาพดูภาพใหญ่

“Sunny Bangchak” โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไทย เริ่มผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่สิงหาคม 2554 พร้อมรับใบรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ CDM (Clean Development Mechanism) หรือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ ซันนี่บางจาก (Sunny Bangchak) เฟสแรก ขนาดใหญ่ 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นมาและจะจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ เพิ่มสำรองไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของภาคการผลิตและครัวเรือน ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Sunny Bangchak ขณะนี้มีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าทั้งสิ้นรวม 118 เมกะวัตต์ ใน 3 ระยะ จนถึงปี 2556 โครงการระยะที่หนึ่งขนาด 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ สำหรับโครงการระยะสอง ขนาด 32 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างออกประมูลจัดซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์และจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ หลังจากนั้นจึงจะเริ่มพัฒนาโครงการส่วนที่เหลือขนาด 48 เมกะวัตต์ในปีถัดไป

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71799237

Who's Online