เคมี หลักสูตร GCSE ของประเทศอังกฤษ
ความนิยมของผู้ชม: / 7
แย่มากดีมาก 

 

เคมี หลักสูตร GCSE  ของประเทศอังกฤษ  แปลโดย ผศ. จินดา อุดชาชน  ผศ. ดร. ตะวันสุขน้อย
ดร. อิทธิพล แจ้งชัด  ดร.สุภารัตน์ จำปา  และ ดร. ชลลดา ฤตวิรุฬห์

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
  การจำแนกประเภทของสสาร  
1 สถานะของสสาร 6
2 ธาตุ ของผสม และสารประกอบ 14
  เคมีกับการใช้งาน : ของผสมที่มีประโยชน์ 21
3 โครงสร้างของอะตอม 28
  คำถามเพิ่มเติมเรื่องการจำแนกประเภทของสาร 37
  ตารางธาตุ  
4 ตารางธาตุ 42
5 หมู่ของโลหะ 50
  โลหะหมู่ 1 และสารประกอบของโลหะหมู่ 1 52
  โลหะหมู่ 2 และสารประกอบของโลหะหมู่ 2 58
  โลหะทรานสิชันและสารประกอบของโลหะทรานสิชัน 59
6 หมู่ของอโลหะ 62
  แฮโลเจนและสารประกอบของแฮโลเจน 64
  ก๊าซมีตระกูล 67
  คำถามเพิ่มเติมเรื่องตารางธาตุ 71
  ผลิตภัณฑ์จากสินแร่โลหะและหิน  
7 อันดับความว่องไวต่อปฏิกิริยา 78
8 การแยกโลหะ 86
  ประโยชน์ของเหล็กกล้า 92
  การป้องกันสนิม 93
9 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า 96
  การชุบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 109
10 เกลือ 112
  ผลิตภัณฑ์จากเกลือ 118
11 หินปูน 121
  การใช้ประโยชน์ของหินปูน 124
  แก้ว 130
  คำถามเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์จากสินแร่โลหะและหิน 133
  สารที่เปลี่ยนแปลง  
12 กรดและด่าง 140
  กรดซัลฟิวริก 152
  การทำให้เป็นกลาง 154
13 น้ำมัน 157
  แนฟทา 172
  การใช้พลาสติก 173
  สารซักฟอก 174
  การใช้สารซักฟอก 175
14 การถ่ายเทพลังงาน 176
  ปฏิกิริยาคายความร้อน 183
  การดับเพลิง 186
15 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 189
16 เอนไซม์ 202
  ผลิตภัณฑ์จากนม 206
17 ปฏิกิริยาผันกลับได้ 208
  กระบวนการของฮาเบอร์ 216
  ผลิตภัณฑ์จากอากาศ 218
  คำถามเพิ่มเติมเรื่องสารที่เปลี่ยนแปลง 228
  โครงสร้างและพันธะ  
19 สารประกอบไอออนิก 238
  สารประกอบไอออนิก-แฮไลด์ 244
20 พันธะโคเวเลนต์ 246
  คาร์บอน 250
  น้ำ 254
21 โลหะและโครงสร้าง 256
  อัลลอย 260
  คำถามเพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างและพันธะ 264
  โครงสร้างของโลก  
22 บรรยากาศ 272
  ประโยชน์ของไนโตรเจน 273
  ประโยชน์ของออกซิเจน 275
  ประโยชน์ของคาร์บอนไดออกไซด์ 277
23 หิน 281
  เคมีกับการใช้งาน : หิน 294
24 การเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก 295
  คำถามเพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างของโลก 305
  ภาคพิเศษ  
  ปฏิกิริยารีดอกซ์ 309
  การคำนวณในวิชาเคมี 310
  คำถามเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณ 324
  เฉลยการคำนวณ 328
  เฉลยคำถามเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณ 329
  การทำงานภาคปฏิบัติ 330
  แนะนำโปรแกรมการทบทวน 335
  เทคนิคในการทบทวน 336
  เทคนิคในการสอบ 338
  อาชีพ 340
  หน้าข้อมูล (ธาตุและไอออน) 342
  ตารางธาตุ 344
  ดรรชนี 346

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 66405604

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์