คู่มือเตรียมสอบ A-NET ฟิสิกส์ โดย อ.ช่วง รศ. เพลินจิต และ นพ. ประกิตเผ่า ทมชิตชงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 19
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
1 การวัด การเคลื่อนที่เส้นตรงและสูตรคำนวณ  
  การวัดของไกลๆ 1
  การวัดของบางๆ 3
  การเคลื่อนที่เส้นตรงและสูตรคำนวณ 10
  การหาระยะทางในวินาทีใดๆ (ระยะทางในช่วง 1 วินาที) 11
  การเคลื่อนที่แนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก 11
  กราฟในการทดลองฟิสิกส์ (ใช้ในห้องทดลอง) 16
  กราฟระหว่าง กับ t และกราระหว่าง กับ t 18
  การคำนวณวัตถุที่มีการเคลื่อนที่หลายตอน 22
  การเคลื่อนที่ของวัตถุหลายก้อน 22
  ความเร็วสัมพัทธ์ 23
  ปล่อยของจากบอลลูน 33
2 มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 43
  แรงดึงดูดระหว่างมวล 48
  การพิจารณามวลทั้งหมดเป็นระบบเดียวกัน 49
  แรงปฏกิริยาของลิฟต์ 53
  คนหรือลิงไต่เชือกขึ้นลง 56
  การนั่งชิงช้าดึงตัวเอง 58
  การหาแรงที่เกิดจากการชนต่อเนื่อง 59
  การชดเชยแรงเสียดทาน 63
3 ปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์  
  แรงเสียดทาน 74
  สรุปหลักในการคำนวณเรื่องสมดุล 80
  การหาแรงลัพธ์นัอยที่สุดและมากที่สุด 84
  คานติดบานพับหรือคานยันฝา 86
  สมดุลของวัตถุทรงมวล 88
  คานพิงฝาและคานพาดฝา 90
  แรงชนวนและแรงคู่ควบ 92
  บานพับประตูหรือหน้าต่าง 94
  ประเภทของสมดุล 96
4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  
  การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 113
  สูตรลัดในเรื่องโพรเจกไทล์ 114
  สรุปสูตรคำนวณโพรเจกไทล์ 116
5 การเคลื่อนที่แนววงกลม  
  ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม 133
  อัตราเร็วเชิงมุม 134
  การคำนวณแรงสู่ศูนย์กลาง 135
  การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แนววงกลม 138
  เปรียบเทียบการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกากับการแกว่งกรวย 139
  ความสัมพันธ์ของเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกับการเคลื่อนที่วงกลม 142
  ดาราศาสตร์ 145
  เฟืองขบกันหรือใช้สายพานดึง 149
6 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  
  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 161
  สรุปสูตร S.H.M. 161
  กราฟ S.H.M. 163
  หลักการคำนวณเรื่องสปริง 166
7 งานและพลังงาน  
  งานและพลังงาน 185
  กฎทรงพลังงาน 188
  พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ 190
  เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล 196
  สรุปกราฟเรื่องงานและพลังงาน 201
8 โมเมนตัม  
  การอนุรักษ์โมเมนตัมใน 2 มิติ 223
  การดล I และแรงดล F 225
  การชนแบบไม่ยืดหยุ่น 227
  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 229
  การชนแบบยืดหยุ่น 231
  การระเบิด การยิงปืน การระเบิดสปริง 233
  การหาความเร็วของจุดศูนย์กลางมวล 234
  การเคลื่อนที่บนวัตถุซึ่งกำลังมีความเร็ว 236
  การตอกเสาเข็มหรือค้อนตอกตะปู 240
9 การเคลื่อนที่แบบหมุน  
  การเคลื่อนที่แบบหมุน 255
  สรุปการหาทิศของปริมาณเชิงเส้นเทียบกับปริมาณเชิงมุม 257
  ความสัมพันธ์ระหว่าง w กับ v/R 258
10 ความดันในของเหลวและความดันสัมบูรณ์  
  สรุปเรื่อสมบัติเชิงกลของสาร 275
  อัตราการไหล 280
  หลักการแบร์นูลลี 280
  การคำนวณของจมและของลอย 284
11 การคำนวณเรื่องแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  
  การถ่ายโอนพลังงานความร้อน 301
  พลังงานความร้อนและอุณหภูมิ 304
  แบบจำลองของแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 317
12 คลื่น  
  สมบัติของคลื่น 329
  หลักการเขียนรูปหน้าคลื่นหักเห 332
  หลักการเขียนคลื่นนิ่ง 336
13 สมบัติทั่วไปของคลื่นเสียง  
  เสียง 351
  สรุปสูตรของเสียง 352
  คลื่นกระแทกและกรวยเสียง 355
  ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 357
  ความถี่มูลฐานกับฮาร์มอนิก 360
  คุณภาพของเสียง 361
  หูกับการได้ยิน 362
14 แสงแนวแทรกสอด  
  ช่องคู่และช่องเดี่ยว 377
  เกรตติง 380
  การกระเจิงของแสง 386
  การดูดกลืนแสงโดยแผ่นโพลารอยด์ 388
  การทำให้เกิดแสงโพลาไรซ์โดยการสะท้อน 390
15 แสงเชิงเรขาคณิต  
  แสง 393
  หลักการคำนวณกระจกและเลนส์ 394
  การเกิดภาพซ้อนที่เดียวกับวัตถุ 395
  การหักเหของแสง 398
  มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด 400
  ความผิดปกติของตา 406
  ความสว่างของแสง 407
16 ไฟฟ้าสถิต  
  แรงไฟฟ้า 415
  สนามไฟฟ้า 415
  ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า 416
  สรุปสูตรเรื่องไฟฟ้าสถิต 416
  F , q , E , V ของตัวนำทรงกลม 418
  การต่อตัวเก็บประจุ 420
  พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 420
17 ไฟฟ้ากระแสตรง  
  ไฟฟ้ากระแสตรง 441
  สรุปสูตรไฟฟ้ากระแส 441
  กราฟเรื่องไฟฟ้ากระแส 445
  การช๊อตวงจรด้วยลวดตัวนำ 449
  กฎของ Kirchoff 451
  การหาความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุดในวงจร 453
  แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์  และการแปลงให้วัดได้มากขึ้น 455
  โอห์มมิเตอร์ 456
  ไดโอด 458
  Wheatstone's Bridge 459
  การหา I,P,V 459
  วงจรไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 460
18 ทฤษฎีและหลักคำนวณเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก  
  สรุปทฤษฎีและหลักคำนวณเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก 475
  แรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 477
  แรงกระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก 478
  การเปรียบเทียบรัศมีของอนุภาคที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 479
  การต่อไดโอดในวงจร 480
  แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและวางตัวขนานกัน 482
  แรงกระทำต่อเส้นลวดที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 483
  การหาค่าความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นลวดที่เคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก 488
19 ไฟฟ้ากระแสสลับ  
  ไฟฟ้ากระแสสลับ 505
  ตัวเก็บประจุ 506
  ขดลวดเหนี่ยวนำ 506
  ค่ายังผล ค่ามิเตอร์ ค่า RMS 507
  แผนภาพเฟเซอร์ 507
  ความต้านทานและความต้านทานเชิงซ้อน 510
  สรุปหลักคำนวณไฟฟ้ากระแสสลับ 511
20 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
  สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ 529
  การทดลองของเฮิรตซ์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 530
  การเหนี่ยวนำระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 531
21 ฟิสิกส์อะตอม  
  การทดลองและแบบจำลองอะตอมของทอมสัน 541
  การทดลองของมิลลิแกน 542
  ความสัมพันธ์ของหน่วยอิเล็กตรอน-โวลต์และจูล 543
  ควอนตัมของพลังงาน 544
  รังสีเอกซ์ 545
  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 546
22 โครงสร้างอะตอม  
  Spectrum ของธาตุไฮโดรเจน 562
  ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน 563
  ระดับพลังงานของไอปรอท 564
  สมมติฐานของเดอบรอยล์ 565
  กลศาสตร์ควอนตัม 566
  การทดลองของ Rutherford 567
  ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 567
23 กัมมันตภาพรังสี  
  รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี 581
  เวลาครึ่งชีวิต 582
  กัมมันตภาพ 583
  การทดลองอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 584
  การวิเคราะห์มวลอะตอมของธาตุโดยใช้เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ 584
  ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน 587
  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 589

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71240801

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์