เคมีของ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ความนิยมของผู้ชม: / 15
แย่มากดีมาก 

หน้า 551

การลำเลียงและการคายน้ำ

 Diffusion คือ การไหลของน้ำจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งโดยไม่ผ่านเยื้อหุ้มเซลล์ เกิดขึ้นในสภาพของของเหลว และก๊าซในพืช เกิดจากการเคลื่อนแบบ random ของโมเลกุลของตัวถูกทำละลายหรือตัวทำละลายจากที่ที่มีความเข้มข้นมากไปยังที่ที่มีความเข้มข้นน้อย เนื่องจากที่ที่มีความเข้มข้นสูงมีจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรมากกว่าที่ที่มีความเข้มข้นต่ำจึงมีการเคลื่อนของโมเลกุลที่ที่มีมากกว่าไปยังที่ที่มีน้อยกว่า น้ำสามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื้อหุ้มเซลล์โดยวิธีนี้ด้วย  คลิกค่ะ 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72489323

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์