เคมีของ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ความนิยมของผู้ชม: / 15
แย่มากดีมาก 

หน้า 356

9. ธาตุอาหารพืช : Part 1 (Plant Nutrition)

    มีหลักเกณฑ์ (criterior) ในการพิจารณา 3 ข้อดังนี้

1.ขาดแล้วเจริญเติบโตไม่ครบชีพจักร์ (life cycle)

2.มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง (specific function) ธาตุอื่น ๆ ไม่สามารถทดแทนได้

3.เกี่ยวข้องกับกระบวนการ metabolism โดยตรง โดยเป็นองค์ประกอบของ metabolite หรือ enzyme system

   คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72119218

Who's Online