แบบจำลองอะตอม
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

อะตอม

แบบจำลองอะตอมของดอลตัน


อะตอม  มีขนาเล็กมากจึงไม่มีใครเคยมองเห็นอะตอมมาก่อนจนเมื่อมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์สนามไอออนที่มีกำลังขยายสูงมาก นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถถ่ายภาพที่เชื่อว่าเป็นภาพของอะตอมได้..

more...

อะตอม

แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

ของแข็งบางชนิด   เช่นเหล็ก    ทองแดง สามารถนำไฟฟ้าได้ หรือแม้กระทั่งสารละลายโซเดียคลอไรด์     ซึ่งเป็นของเหลวก็นำไฟฟ้า    เพราะของเหลวบางชนิดละลายในตัวทำละลายแล้วเกิดแตกตัวเป็นไอออน แล้วไอออนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ  ทำให้สารละลายโซเดียมคลอไรด์นำไฟฟ้าได้   หรือแม้กระทั่งก๊าซนำไฟฟ้าได้ ....

more..

อะตอม

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

รัทเทอร์ฟอร์ด ได้ทำการทดลองร่วมกับฮันส์ไกเกอร์และเออร์เนสต์ มาร์เดน เพื่อศึกษาว่าถ้ายิงอนุภาคแอลฟาที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและอนุภาคที่มีประจุบวกไปยังแผ่นทองคำบาง ๆ จะได้ผลอย่างไร ...

more...

อะตอม

แบบจำลองอะตอมของโบว์

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด กล่าวถึงอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆ นิวเคลียส แต่ไม่ทราบว่าอิเล็กตรอนอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไร นักวิทยาศาสตร์จึงมีการศึกษา
ข้อมูลใหม่มาสร้างแบบจำลองที่เน้นราย ละเอียดเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียส โดยศึกษาจากสเปกตรัมและค่าพลังงานไอออไนเซชัน

more...

อะตอม

แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก

    แบบจำลองอะตอมของโบร์ ใช้อธิบายเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนได้ดี  แต่ไม่สามารถอธิบายเส้นสเปกตรัมของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้        จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมทางกลศาสตร์ควอนตัม      แล้วสร้างสมการสำหรับใช้คำนวณ       โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่าง ๆ ขึ้นมา จนได้แบบจำลองใหม่ ที่เรียกว่าแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

more...

อะตอม

การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม

  โดยปกติอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า เพราะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน ถ้าดึงอิเล็กตรอนออกจาก
อะตอมในสภาวะก๊าซทำให้อะตอมมีจำนวนโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอน  อะตอมจึงแสดงประจุบวกขึ้นมา เรียกว่า ไอออนบวก

more...

 

ตางรางธาตุ

วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ

เมนเดเลเอฟและไมเออร์  ได้ตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันว่าถ้าเรียงธาตุตามลำดับมวลอะตอมจากน้อยไปหามาก   จะพบว่าธาตุมีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นช่วง ๆ     การที่ธาตุต่าง ๆ มีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นช่วงเช่นนี้ เมนเดเลเอฟ ตั้งเป็นกฎเรียนว่า กฎพีริออดิกและได้เผยแพร่ความคิดนี้ในปี พ.. 2412 (.. 1869)

more...

ตารางธาตุ

สมบัติของธาตุตามหมู่และคาบสมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 1
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 2
เลขออกซิเดชัน

more

 

 


Views: 7245

Be first to comment this article

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
[ ย้อนกลับ]

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60284027

Who's Online

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์