ปิโตรเคมีภัณฑ์
ความนิยมของผู้ชม: / 61
แย่มากดีมาก 

 

 

อุตสาหกรรมปิโตรคมีเกิดจากการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ และจากการแยกแก๊สธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ แข่งได้ดังนี้

เป็นการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดิบมาผลิตสารโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่า มอนอเมอร์ เช่น นำอีเทนและโพรเพนมาผ่านกระบวนการเพื่อผลิต เบนซีน โทลูอีน และไซลีน หรือใช้เบนซีนทำปฏิกิริยากับเอทิลีน ได้เป็นสไตรีนที่ใช้ผลิตพอลิสไตรีน

เป็นการนำมอนอเมอร์มาผลิตพอลิเมอร์ที่มีขนากโมเลกุลใหญ่ขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ในขั้นนี้อาจอยู่ในรูปของพลาสติก วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเส้นในสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ สารซักล้าง สารเคลือบผิวและตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมขึ้นต่อเนื่องอาจนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ

เอทิลีน Ethylene เป็นแก๊ส มีกลิ่นหอมจางๆ ติดไฟได้ง่ายมาก เมื่อผสมกับอากาศในสัดส่วนที่เหมาะสมจะระเบิดได้ ผลิตจากอีเทนหรือไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เช่น โพรเพน แอลพีจี แนฟทา และ แก๊สออยล์ ด้วยกระบวนการ สทีมแครกกิง ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ ได้แก่ โพลิเอทิลีน โพลิสไตรีน โพลิไวนิลคลอไรด์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในงานเชื่อม งานตัดโลหะ และเป็นสารเร่งผลไม้ให้สุกเร็วขึ้น เป็นต้น

โพรพิลีน Propylene ของเหลวใส ไม่มีสี ดูดความชื้นได้ดี ละลายได้ดีมากในน้ำ เอทานอล และอีเทอร์ ผลิตจากโพรพิลีนใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ สารหล่อลื่น สารลดจุดเยือกแข็ง ยาฆ่าแบคทีเรีย

บิวทาไดอีน Butadiene มีสภาวะเป็นแก๊ส และเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ชนิดหนึ่งของกระบวนการสทีมแครกกิง ของแนฟทา หรือแก๊สออยล์ ซึ่งอยู่ในส่วนกลั่นที่เรียกว่า ซีฟอร์แฟรกชัน หรือ มิกซ์ซีฟอร์ และแยกออกจากมิกซ์ซีฟอร์ได้ด้วยวิธีกลั่นสกัด โดยใช้ตัวทำละลายที่มีขั้ว และมีจุดเดือดแตกต่างจากบิวทาไดอีน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาง เอสบีอาร์สำหรับผลิตยางรถยนต์ เอสบีอาร์ลาเท็กซ์สำหรับผลิตแผ่นรองพรม และพลาสติกเอบีเอส ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมี ได้แก่ เฮกซาเมทิลีนไดแอมีนสำหรับผลิตไนลอน 66 แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากบิวทาไดอีนโดยตรง

เบนซิน benzene ของเหลวไม่มีสีและไวไฟ ผลิตจากโพรพิลีน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอคริเลตต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เมทิลแอคริเลต เอทิลแอคริเลต บิวทิลแอคริเลต และ 2-เอทิลเฮกซิลแอคริเลต

สไตรีน Styrene ของเหลวใสไม่มีสี ติดไฟได้ เมื่อเผาไหม้จะได้เปลวไฟที่มีเขม่าดำ เกิดโพลิเมอไรเซชันได้อย่างช้าๆ เมื่อถูกแสง แต่จะเกิดอย่างรวดเร็วเมื่อถูกความร้อน ใช้ในการผลิตโพลิสไตรีนซึ่งมีหลายชนิดได้แก่ โพลิสไตรีนสำหรับงานทั่วไป โพลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง และโพลิสไตรีนชนิดพองตัว นอกจากนี้ยังใช้ผลิตโฟม ตลับเทป ตู้โทรทัศน์ กล่องฉนวนความร้อน และยางสไตรีน

โทลูอีน Toluene ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายเบนซีน ติดไฟง่าย เป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่ในรีฟอร์เมต และไพโรลิซิสแก๊สโซลีน ใช้ผสมในน้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทน ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสีทาวัสดุเคลือบผิว เรซิน ยาง ใช้เจือจางเซลลูโลสแล็กเกอร์ และเป็นส่วนผสมในน้ำหอม

ไซลีน Xylene แอโรแมทิกไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่เมทิล 2 หมู่ต่ออยู่บนวงเบนซีน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ออโทไซลีน เมทาไซลีน และพาราไซลีน ไซลีนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นของผสมของไซลีนทั้ง 3 ชนิด เรียกว่ามิกซ์ไซลีน เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะ ติดไฟง่าย และเป็นพิษ มิกซ์ไซลีนเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารขั้นกลางสำหรับอุตสาหกรรมยา สีย้อม และยาฆ่าแมลง และใช้เป็นตัวทำละลาย

โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ พีอีที หรือ เพ็ต Polyethylene terephthalate, PET เทอร์โมพลาสติกประเภทโพลิโอเลฟินผลิตจากสไตรีน มีลักษณะแข็ง เปราะ ดูดความชื้นต่ำ ไม่นำไฟฟ้าเฉื่อยกับสารเคมี ทนกรดและเบส ทนแรงดึงสูงแต่ทนความร้อนต่ำ  ละลายในตัวทำละลาย                           
  ประเภทแอโรแมทิก ขึ้นรูปง่าย ใช้ทำถังพลาสติก   ขวดพลาสติก ภาชนะใส่อาหารชนิดใส ของเล่น    ไม้บรรทัดพลาสติก โครงด้านนอกของโทรทัศน์   ชิ้นส่วนตู้เย็น ชิ้นส่วนภายในรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ผลิตโฟมกันกระแทกอีกด้วย

ไฮเดนซิทีโพลิเอทิลีน หรือ เอชดีพีอี High Density Polyethylene, HDPE โพลิเอทิลีนที่มีโครงสร้างเป็นสายโซ่ตรง เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งที่ผลิตจากเอทิลีน มีความทนต่อแรงดึงสูง ความแข็งสูง และทนต่อสารเคมี ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ได้แก่ ลังปลา ลังผลไม้ ถังพลาสติก หลอดดูดน้ำ ถังบรรจุของ แผ่นแพลเล็ต ฉนวนหุ้มสายไฟและแผ่นฟิล์มปูก้นบ่อ เป็นต้น

สิ่งประดับกับพลาสติก

     ภาชนะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง  นำมาทำสร้อยคอได้ด้วย   แต่ต้องเป็นพลาสติกแบบโพลีสไตลีน  ในวีดีโอชุดนี้ ท่านจะได้เห็นว่าความร้อนทำให้พลาสติกหดและขยายตัวได้อย่างน่าทึ่ง 

คลิกค่ะ 

โพลีสไตรีน

    โพลีสไตรีน (Polystyrene, PS) เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสไตรีนโมโนเมอร์ ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิโตรเลียม ถูกผลิตออกขายครั้งแรกในช่วงปี 1930 - 1939 ช่วงแรกสไตรีนที่ผลิตขึ้นมาถูกนำไปใช้ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นหลัก หลังจากสงครามจบลงจึงเปลี่ยนมาผลิตเป็นพลาสติกโพลีสไตรีนออกขายแทน ในการผลิตโพลีสไตรีนยังมีวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมด้วยได้แก่ เบนซีน เอทิลีน และบิวทาไดอีน โพลีสไตรีนเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก คือหลอมเป็นของเหลวได้ โดยที่อุณหภูมิห้องจะอยู่ในสถานะของแข็ง แต่จะหลอมละลายเมื่อทำให้ร้อนและแข็งตัวเมื่อเย็นลง โพลีสไตรีนแข็งที่บริสุทธิ์จะไม่มีสี ใส แต่สามารถทำเป็นสีต่าง ๆได้ และยืดหยุ่นได้จำกัด

    โพลีสไตรีนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เรียกว่า expanded polystyrene (EPS) เป็นชนิดที่ได้จากการผสมโพลีสไตรีนร้อยละ 90-95 กับสารทำให้ขยายตัว (ที่ใช้กันมากคือเพนเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อก่อนใช้ ซีเอฟซี ซึ่งเป็นสารทำลายชั้นโอโซน) ร้อยละ 5-10  พลาสติกที่เป็นของแข็งถูกทำให้เป็นโฟมโดยการใช้ความร้อน (มักเป็นไอน้ำ) โพลีสไตรีนอีกชนิดหนึ่งคือ Extruded polystyrene (XPS) มีชื่อทางการค้าที่แพร่หลายคือ Styrofoam เป็นชนิดที่มีการเติมอากาศไว้ในช่องว่างตามเนื้อโฟมทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำ ใช้ในงานก่อสร้าง และใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอาคาร และยังมีชนิดที่เป็นแผ่นเรียกว่า Polystyrene Paper Foam (PSP) ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร เช่นกล่องหรือถาดใส่อาหาร

 

 


 

 

 

 


Views: 21404

Be first to comment this article

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63590999

Who's Online

ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์