ฟิสิกส์กลศาสตร์ ม4 เล่ม 2 ว026 โครงสร้าง 3 ของ รศ. ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ความนิยมของผู้ชม: / 24
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
 1 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 1
  1.1 ปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ 1
  1.1.1 การกระจัดและการกระจัดลัพธ์ 2
  1.1.2 ความเร็ว 4
  1.1.3 ความเร่ง 6
  1.1.4 กราฟระหว่างความเร็วกับเวลา 10
  1.1.5 การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 19
  1.1.6 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 23
    แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ 31
    เฉลยละเอียดแบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ 43
2 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 92
  2.1 มวล 92
  2.2 แรง (Force) 93
  2.3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 93
  2.4 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล (Law of Gravity) 95
  2.5 น้ำหนักของวัตถุ 96
  2.6 นำหนักยังผล (Effect Weight) 97
  2.7 การชั่งน้ำหนักในลิฟท์ 98
  2.8 แรงเสียดทาน 100
    แบบฝึกหัดแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 138
    เฉลยแบบฝึกหัดแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 147
3 สมดุลกล (Mechanical Equilibrium) 168
  3.1 สมดุลต่อการเปลี่ยนแปลง (Translational Equilibrium) 168
  3.2 สมดุลต่อการหมุน (Rotational Equilibrium) 169
  3.3 จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง 170
  3.4 การทรงตัวของวัตถุ 171
    แบบฝึกหัดสมดุลกล 186
    เฉลยแบบฝึกหัดสมดุลกล 197
4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 233
  4.1 การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทล์ 233
  4.2 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 251
    แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ใน มิติ 274
    เฉลยแบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 282
5 งานและพลังงาน (Work and Energy) 304
  5.1 งานเนื่องจากแรงที่มีขนาดไม่คงที่ 308
  5.2 พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) 311
  5.3 แรงอนุรักษ์ (Conservative Force) 314
  5.4 แรงสปริง 315
  5.5 พลังงานศักย์ (Potential Energy) 323
  5.6 กำลัง (Power) 333
    แบบฝึกหัดงานและพลังงาน 336
    เฉลยแบบฝึกหัดงานและพลังงาน 344
6 การชนและโมเมนตัม (Collision and Momentum) 366
  6.1 ความหมายของโมเมนตัม 366
  6.2 โมเมนตัมและการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 366
  6.3 การดลและแรงดล 367
  6.4 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 376
  6.5 การชนกัน (Collision) 379
  6.6 การระเบิด 404
    แบบฝึกหัดการชนและโมเมนตัม 412
    เฉลยแบบฝึกหัดการชนและโมเมนตัม 420
7 การเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotation) 441
  7.1 ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหมุน 441
  7.2 ทอร์คกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 445
  7.3 โมเมนตัมเชิงมุม 454
  7.4 พลังงานจลน์เนื่องจากการหมุน 456
  7.5 การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตำแหน่งและหมุน 458
    แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แบบหมุน 466
    เฉลยแบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แบบหมุน 471 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 66245678

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์